• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

ETR Tekst łatwy do czytania2

Przedszkole nr 15 „Mali Przyrodnicy” w Koninie usytuowane jest przy ul 11 Listopada 32, 62-510 Konin

1. Budynek przedszkola posiada trzy wejścia. Dwa boczne i jedno główne. Dwa boczne wejścia nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową, ale główne wejście jest do tego dostosowane i nie posiada progów.
Drzwi są szerokie i otwierają się tak, by osoba na wózku bez przeszkód mogła dostać się do budynku.
2. Budynek jest parterowy, jednopoziomowy bez schodów, więc wszystkie klasy wraz z szatniami znajdują się na jednym poziomie. Budynek jest podzielony na dwie części, ale wewnątrz również nie ma żadnych progów zatem osoba na wózku może się swobodnie przemieszczać. Korytarze są szerokie i nie stanowią żadnej przeszkody w poruszaniu się.
3. Placówka nie ma jeszcze zainstalowanych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością słuchową czy wzrokową.
4. Przedszkole Nr 15 nie posiada parkingu przedszkolnego. Jednak poza terenem placówki znajduje się parking osiedlowy, na którym są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W przedszkolu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także pętli indukcyjnych, a osoba z niepełnosprawnością nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Placówka w ramach możliwości finansowych będzie regularnie wprowadzać dodatkowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.