Hej Muchomorki. Zadanie na dziś - utrwalamy figury geometryczne..

Poproście rodziców, aby przeczytali Wam polecenia. Zastanówcie się, rozwiążcie zadania i prześlijcie nam zdjęcia. Udanej zabawy.