ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

1.   Rytmika - prowadząca : D. Kaliszewska

2.   Religia - prowadząca katechetka P. Szczepankiewicz

3.   Język angielski - prowadząca: N. Filipska

4.   Zajęcia logopedyczne - prowadząca: K. Strugalska

5.   Zajęcia kółka plastycznego "Między nami biedronkami"- prowadzące :A.Chojnacka, K.Piniek

6.   Zajęcia wokalno- instrumentalne:prowadząca: D. Kaliszewska

7.   Terapia pedagogiczna - korekcyjno-kompensacyjne : M. Kamińska

8.   Kółko zainteresowań "Mali czytelnicy"- prowadząca M. Kamińska

9.   Kółko zainteresowań "Koło miłośników zwierząt" - prowadząca P. Kaczmarek

10. Kółko zainteresowań "Mały obserwator przyrody" - prowadzące: M. Graczyk, D. Kaliszewska

 

Innowacja pedagogiczna: "Mali Przyrodnicy i ich przygody na tropie przyrody"- M. Kamińska, P. Kaczmarek

 

 

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE – ZADANIA NA TEN TYDZIEŃ OD 01.06.2020 DO 05.06.2020

 

DZIECI MAJĄ SWOJE PRAWA | DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

 

1 Zabawa na powitanie „Mały człowiek”.

Dziecko ilustruje ruchem treść wiersza:

Mały człowiek, duża sprawa. (dziecko przykuca, wstaje  i zatacza rękoma  koło)
Mały człowiek ma swe prawa. (dziecko rękoma wskazuje siebie)
Strzegąc praw tych należycie, (dziecko krzyżuje ręce i przykłada do siebie)
układamy dziecku życie. (dziecko klaszcze, a następnie wita się z rodzicem przez podanie ręki).

2 Rozmowa z dzieckiem na temat Praw Dziecka.
Rodzic zadaje dziecku pytanie: Co to są prawa? Dziecko próbuje odpowiedzieć własnymi sowami.

 

Plansze z ilustracjami Praw Dziecka – oglądanie i omawianie.


Dziecko wypowiada hasło: „Dzieci mają swoje prawa niech każdy się dowie, bo dziecko to także człowiek”, w określony sposób: rytmicznie, tupiąc, klaszcząc, po cichu, głośno, wolno, szybko.

 

3 Organizacja broniąca praw dzieci – przeczytanie dziecku informacji.

Prawa dzieci są zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Konwencji Praw Dziecka.

Konwencja została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Stanów Zjednoczonych.

Podanie do informacji dziecku, że istnieje organizacja, która dba o dzieci
i broni ich wtedy, gdy jest im źle – UNICEF

 

 

4 Wspólnie z dzieckiem recytowanie wiersza „Prawa dziecka” M. Brykczyńskiego.

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los zmienić,
Spisali dla nich
mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta,
Spróbujcie dobrze zapamiętać.
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,
I każdego mogę na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa
A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wierszu poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej jak umiecie.

 

Rozmowa na temat wiersza „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego

- Co to są prawa ?

- Kto ma swoje prawa ?

- Jakie prawa mają dzieci ?

- Czy potrzebne są prawa dla dzieci ?

- Jakie prawo jest według Ciebie najważniejsze ?

 

Prawa dzieci – oglądanie ilustracji

 

5. Odczytanie praw jakie przysługują dzieciom
Dzieci mają prawo do:

PRAWO DO NAUKI

PRAWO DO ZABAWY I ODPOCZYNKU

PRAWO DO OPIEKI MEDYCZNEJ

PRAWO DO MIŁOŚCI, SZCZĘŚCIA

PRAWO DO RÓWNYCH SZANS

PRAWO DO POSIADANIA RODZINY

PRAWO DO  SZACUNKU BEZ WZGLĘDU NA RELIGIĘ CZY POCHODZENIE

PRAWO DO GODNEGO ŻYCIA

 

Prawa dziecka dotyczące przedszkolaków można podzielić według następujących kategorii :
prawa i wolności osobiste, socjalne, kulturalne.

 

 

6 Rysowanie na temat : Moje prawa.

Dziecko siada do stolika na których leżą kredki pastele. Rysuje piktogramy do poszczególnych praw.

 

7 Słuchanie i nauka piosenki „Jesteśmy dziećmi”.

Piosenka:

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

 

Tekst piosenki:

1. Czy jesteś z Afryki,
Czy też z Ameryki,
Nie jest ważne gdzie mieszkamy,
Bo jesteśmy tacy sami.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

2. Czy mówisz po polsku,
Czy też po japońsku,
Wszyscy dobrze rozumiemy,
Czego tak naprawdę chcemy.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

 

8 Zabawa orientacyjno-porządkowa „Znajdź parę”.
Dziecko z rodzicem tańczą do piosenki „Jesteśmy dziećmi", a na przerwę w muzyce szukają sobie pary – drugi rodzic, rodzeństwo.

 

9 Oglądanie bajki „My dzieci świata”.

Bajka:

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

 

10 Dzieci z całego świata.

Oglądanie i omawianie ilustracji:

 

Wykonanie kart pracy

 

Kolorowanie obrazków:

 

Układanie od najmniejszego do największego:

 

Ćwiczenia ruchowe:

 

11 Zabawa „ Zabawa pinig- pong pod hasłem- Masz prawo”- przypominająca dziecku o omawianych na zajęciu prawach.
Zabawa przebiega w szybkim tempie. Dziecko siedzi na dywanie Dziecko podaje rodzicowi/rodzeństwu obok piłkę mówiąc: Masz prawo do radości<-> Masz prawo do zabawy itd.

 

12 „Mam prawo do” J. Poloczka – recytacja wiersza przez dziecko.

To wszystko jest takie poważne, dorosłe,
Powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej.
Chcę się bawić w piaskownicy,
dom zbudować dla dżdżownicy.
Z kolegami w piłkę grać
i niczego się nie bać.
Latem lizać zimne lody,
stać na deszczu dla ochłody
Chcę na łące zrywać kwiaty
i przytulać się do taty.
Zimą toczyć śnieżne kule,
i się z mamą pieścić czule.
Chcę by mi czytano bajkę,
o kocie, co palił fajkę.
Chcę też domek mieć na drzewie,
i co jeszcze chcę mieć nie wiem.
Ale jedno wiem na pewno, to chcę mieć:
Prawo do godnego życia,
Bez wojen, głodu i bicia,
Bez strachu, smutku i łez.
Cześć!!!

 

13 Apel Twojego Dziecka według Janusza Korczaka – odczytanie.

 

14 Dyplomy, medale i kupony dla dziecka z okazji DNIA DZIECKA.

 

Zabawy i karty pracy dostosowujemy do wieku i możliwości dziecka.

 

 

Katecheza: Bóg obdarza ludzi pożywieniem

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochane dzieci zapraszam Was do wspólnej modlitwy "Zdrowaś Maryjo"

W nawiązaniu do poprzedniej lekcji zapraszam Was do nauki rymowanki:

Obowiązki swoje znam, chociaż lat niewiele mam.

 

Spójrzcie teraz na zdjęcie i zastanówcie się co jest na ilustracji ;)

- Do czego potrzebny jest chleb? zastanówcie się nad tym.

Chleb jest codziennym pożywieniem każdego człowieka. W modlitwie "Ojcze Nasz", którą już słyszeliście, prosimy Boga: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"

Posłuchajcie, co pewnego razu zrobił Jezus, kiedy zabrakło ludziom chleba:

Z ewangelii świętego Łukasza:

 Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». 13 Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!» Oni odpowiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». 14 Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu!» 15 Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. 16 A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. 17 Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

Zastanówcie się teraz i spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań:

- Gdzie przebywali Jezus i Jego uczniowie wieczorem?

- O co prosił Jezus Swoich uczniów?

- Ile pożywienia mieli uczniowie?

- Co zrobił Jezus?

Jezus chciał, aby nikt nie był głodny. Rozmnożył chleb, aby nikomu go nie brakowało. Dał głodnym ludziom to, czego potrzebowali, ponieważ troszczył się o nich. Każdy z nas, tak jak Jezus, powinien szanować chleb. W naszym kraju jest zwyczaj, ze gdy kromka chleba upadnie na ziemię, podnosimy ją i z szacunkiem całujemy. Nie wyrzucamy też chleba do kosza. Dlatego my na wzór Jezusa chcemy szanować chleb i dzielić się nim z każdym, kto go potrzebuje.

Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie co spotkało Julkę po powrocie z przedszkola ;)

- Co przygotowała mama Julki?

- Co z chlebem robiły dzieci na stołówce?

- Dlaczego nie można wyrzucać chleba?

- Co Julka postanowiła powiedzieć kolegom?

Chleb jest bardzo ważnym pokarmem dla człowieka, dlatego należy go szanować. Na świecie jest wielu ludzi, którzy nie zawsze mają chleb do jedzenia. Powinniśmy być wdzięczni za to, że nam nie brakuje pożywienia, i okazywać tę wdzięczność Bogu i tym wszystkim, którzy przygotowują dla nas jedzenie.

 

Kochane dzieci by okazać Bogu wdzięczność za otrzymane pożywienie, możemy modlić się przed posiłkiem i po jedzeniu takimi słowami:

Panie Jezu, nasze słonko

Pobłogosław to jedzonko.

Za jedzenie dziękujemy

z Tobą, Jezu, rosnąć chcemy.

 

Jeżeli zmęczyliście się od tego siedzenia to zapraszam do piosenki ;)

https://www.youtube.com/watch?v=Chv9WFJqvzc

 

A może kolorowanka? Kto ma jeszcze siłę to bardzo proszę ;)

Dzień dobry:)

Mimo tego, że przedszkola zostały otwarte, zajęcia logopedyczne będą w dalszym ciągu wysyłane online. Pamiętamy, że wszystko starannie powtarzamy i ćwiczymy przynajmniej 15 minut dziennie. Głoska ,,c'':

- logopedyczna zakładka,

- głoska c - obrazki ( można wykorzystać do gry w memory)

- zdania z głoską ,,c''

- zagadki:

1. Brązowy płaszczyk,
Sukienki białe.
Gdy ją kroiłeś –
Mocno płakałeś.

2. Bieluteńki niczym śnieżek,
Słodki niesłychanie,
Dodawany do herbaty
Tuż przed zamieszaniem.

3. Pod namiotem rozstawionym
Lwy, tygrysy i niedźwiadki
Takie sztuczki pokazują,
Że aż dzieci klaszczą w łapki.
 
4. Jest od pomarańczy mniejsza
Bardziej żółta i kwaśniejsza.
Pod jej skórką mieści się
Mnóstwo witaminy C.

5. Tylko cal wysokości
miała ta dzieweczka,
Dlatego też jej imię
brzmi ……….!

 

Głoska ,,cz'' oraz głoska ,,r'':

Głoska cz:

- gra planszowa,

- ,,Co Czarek wkłada do paczki?'',

- kółko i krzyżyk,

- krzyżówka,

- Znajdź obrazki do podpisów,

- obrazki ,,cz'' - można wykorzystać do gry w memory.

 

Głoska R:

- zakładka głoska ,,r'',

- karty pracy z głoską ,,r'': rrr1-rrr2-rrr3 ; 001-002; r11-r12-r13; 

 

Bajki artykulacyjne

  "Indianie’’ 

 

Indianie wyruszają ze swojej wioski na polowanie. Żegnają się ze swoimi dziećmi (cmokając całujemy  palce  prawej  ręki)  i żonami (cmokając  całujemy  palce  lewej  ręki). Wsiadają na swoje konie i jadą (naśladujemy  językiem  tętent  koński, zmieniając brzmienie przez inny układ warg) przez most  (usta  jak  do  ,,u’’  i  kląskanie), a potem przez prerię (usta jak do ,,i’’ i kląskanie). Konie zmęczyły się  (parskanie)  i dają znak, że chcą pić:  ihaha, ihaha, ihaha. Indianie zatrzymują swoje konie:  prrr… prrr … prrr… Konie  piją (ruchy  języka  z  dołu  do  góry,  naśladujące  picie  zwierzęcia). Nagle Indianie ujrzeli zwierzynę i strzelili z łuku. Zbliżała się noc, więc musieli rozpalić ognisko. Nie mieli zapałek. Zaczęli od małej iskierki i musieli mocno dmuchać, żeby ognisko się rozpaliło (dmuchanie  w  złączone  ręce). Upiekli na ogniu zwierzynę i zrobili sobie ucztę (mlaskanie  i  oblizywanie  szeroko  otwartych  ust). Po pewnym czasie zachciało im się spać  (ziewanie) i zasnęli (chrapanie). Rano Indianie zwołali rozbiegane konie :  a-e-o, y-u-i   (przeciągamy  samogłoski). Wsiedli na nie i pojechali przez prerię (usta jak do ,,i’’, kląskanie ), a potem  przez most (usta jak do ,,u’’ i kląskanie ). Wrócili do wioski i witają się ze swoimi dziećmi (cmokając całujemy palce prawej ręki ) i żonami (cmokając całujemy palce lewej ręki ).

 

„Dzień dobry misiu”

 

Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem. Miś obudził się wcześnie rano – poprzeciągał się, poziewał (szerokie ziewnięcie). Zrobił poranną gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i w lewo) wokół stołu (ruchy okrężne języka w przedsionku jamy ustnej, usta zamknięte). Umył ząbki (oblizywanie czubkiem języka górnych i dolnych  zębów po wewnętrznej stronie przy zamkniętych i otwartych  ustach). Postanowił policzyć swoje ząbki (dotykanie czubkiem języka każdego zęba na dole i górze). Nagle poczuł wielki głód i usłyszał jak mu burczy w brzuchu (wibrowanie wargami bbb,bbb).To znak, że pora na śniadanie i pyszny miodek ( oblizywanie warg).

 

„Miś idzie na spacer”

 

Dzisiaj wasze języczki będą misiem Uszatkiem, a wasza buzia jego domkiem.
Miś obudził się wcześnie rano - przeciągnął się i trochę poziewał. Zrobił
poranną gimnastykę - kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy
przy szeroko otwartych ustach), troszkę pobiegał (wypychanie językiem
policzków). Na śniadanie zjadł słodki miód (oblizywanie warg). Potem umył ząbki
(oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej stronie przy zamkniętych, a
następnie otwartych ustach).Wyjrzał przez okno (wysuwanie szerokiego języka na
zewnątrz jamy ustnej). Zobaczył Zosię i Jacka. Przesłał im całuski (cmokanie
ustami - naśladowanie posyłania całusków). Dzieci zaprosiły go na spacer
do lasu.

 

„Przygody Języczka-Wędrowniczka"

 

Opowiadamy bajkę, w czasie, której dzieci wykonują określone ruchy warg, języka, ćwiczenia oddechowe:

 Pewnego dnia Języczek-Wędrowniczek postanowił pojechać na wycieczkę.- Ale zanim pojadę muszę posprzątać mieszkanie - pomyślał.Jak pomyślał tak zrobił. Na początek wymył sufit mieszkania (staranne oblizywanie czubkiem języka podniebienia), podłogę (dokładne oblizy­wanie dna jamy ustnej), jedną ścianę (oblizywanie językiem wewnętrz­nej strony policzków), drugą ścianę (te same ruchy co poprzednio), póź­niej okna (oblizywanie każdego ząbka po kolei), a na końcu umył drzwi (oblizywanie warg ruchem okrężnym)

- Teraz już mogę pojechać na wycieczkę - pomyślał Języczek.

Wsiadł na swego konia i pojechał do zaczarowanego lasu (uderzanie czub­kiem języka o wałek dziąsłowy - naśladowanie odgłosów jazdy kon­nej).

W lesie języczek zatrzymał konia (wymawianie głosek prrr) i rozejrzał się dookoła. Popatrzył na niebo (wysuwanie języka z jamy ustnej i kiero­wanie go w stronę nosa), na polanę (wysuwanie języka na brodę), w jed­ną stronę (kierowanie języka w stronę kącika ust) i w drugą stronę (dru­gi kącik ust). Gdy już wszystko obejrzał, przeszedł las w jedną stronę (ru­chy języka po podniebieniu - od dziąseł do gardła), w drugą stronę (prze­suwanie języka od gardła do dziąseł) i przedarł się przez gęste krzaki i drzewa (język przeciska się przez zaciśnięte zęby).

Nagle zobaczył dziwnych mieszkańców zaczarowanego lasu, którzy przy­szli się z nim przywitać:

- Parskaczy (wykonujemy motorek wargami),

- Wargaczy (rytmiczne uderzanie palcami w zaciśnięte usta),

- Szuwarki (wkładamy palec między wargi i poruszamy nim rytmicz­nie),

- Indian - dużych (bardzo głośne naśladowanie odgłosu Indian) i ma­lutkich (cich naśladowanie odgłosu Indian).

Języczek przywitał się ze wszystkimi (wykonujemy całuski wargami) i za­czął się z nimi wesoło bawić w berka i chowanego.

Po pewnym czasie zmęczeni przyjaciele zaczęli nadsłuchiwać, co dzieje się w lesie. Usłyszeli szelest liści (sz, sz, sz), szum wiatru (w, w, w), głos kukułki (ku - ku - ku), rechot żab (kum - kum - kum), stukot dzięcioła (puk - puk - puk) i pluskot rybek w wodzie (plum - plum - plum).

Nagle wszyscy zobaczyli ciemne chmury, które zbierały się nad lasem. Ję­zyczek i jego przyjaciele postanowili je rozdmuchać, aby nie dopuścić do nadchodzącej burzy (wykonywanie mocnych wydechów) i udało się: - chmury zostały rozdmuchane. 

Powoli zapadał wieczór i Języczek musiał wracać do swojego domu. Ale najpierw muszę nazbierać malin i jagód - pomyślał (dzieci przy po­mocy rurek robią wdech i zbierają papierowe maliny i jagody do ko­szyka). Gdy nazbierał cały koszyk, pożegnał się z nowymi przyjaciółmi (cmoka­nie wargami), wsiadł na konia i przyjechał do domu, gdzie od razu zasnął śniąc o nowych przygodach.

 

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA TYDZIEŃ OD 25.05.2020 DO 29.05.2020

ANGIELSKI 1

 

Hello ! How are you? I hope you are great !

 

Tematyka, którą będziemy się zajmować w tym tygodniu to:

My Family !

 

(Moja rodzina)

Nie jest to dla nas temat nowy, ale tak ważny, że warto do niego wrócić.

 

JEŻELI CZEGOŚ NIE POWTARZAMY, TO SZYBKO TO ZAPOMINAMY!

 

A my przecież chcemy to umieć !

 

So, here we go!

Shark’s Family  (Rodzina Rekina)

 

Czy podobały wam się zajęcia o zwierzętach ? Jeżeli tak, to na pewno się ucieszycie, że dzisiaj znowu spotkamy się z nimi. A z którymi? Zgadnijcie!

Otóż z dobrze wam znaną i przez was lubianą rodzinką rekinów!

Baby Shark, Mama Shark, Papa Shark, Grandma Shark,  Grandpa Shark wybrali się  na rodzinny pływający spacerek. Baby Shark zobaczył małe rybki , a że rekiny były głodne – rozpoczęła się pogoń.

 

ZOBACZ  i POSŁUCHAJ: https://supersimple.com/song/baby-shark/

Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Baby shark.

 

Mama shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Mama shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Mama shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Mama shark.

 

Papa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Papa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Papa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Papa shark.

 

Grandma shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Grandma shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Grandma shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Grandma shark.

 

Grandpa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Grandpa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Grandpa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.

Grandpa shark.

 

Zabawmy się teraz przy tej piosence. Ukazujmy gestem  treść piosenki.

 

Jeżeli zapomnieliście jak bawiliśmy się przy piosence – to przypomni wam o tym Caitie z Super Simple Learning

 

TUTAJ: https://supersimple.com/song/baby-shark-nursery-rhymes-with-caitie/

 

It was fun ! Dzieciom najczęściej nie wystarcza samo naśladowanie pływania ramionami- zaczynają przy tym coraz szybciej biegać !

 

Wiemy już , że w skład rodziny  rekinów wchodzą:

 

dzidziuś - baby

 

mama - MAMA ,  MOM, MUMMY, MOTHER

 

tata – PAPA, DAD, DADDY, FATHER

 

siostra – SISTER

 

brat – BROTHER

 

babcia – GRANDMA, GRANDMOTHER

 

dziadek – GRANDPA, GRANDFATHER

 

Poćwiczcie sobie  teraz nazwy członków rodziny z “talking flashcards”

 

POWTARZAJ: https://www.youtube.com/watch?v=u9kpdmCtO34

 

Na koniec zachęcam was do rysowania. Jeżeli chcecie kolorowanki przedstawiające  nasze rekiny możecie je pobrać TUTAJ: https://supersimple.com/downloads/baby-shark-worksheet-color.pdf

 

Starsze dzieci mogą wybrać trudniejsze zadanie i samodzielnie narysować małego rekinka

 

Możecie się tego nauczyć TUTAJ: https://supersimple.com/super-simple-draw/how-to-draw-baby-shark/

 

A teraz zapoznajcie się z prezentacją:

 

https://drive.google.com/file/d/1hEEwfnFT2KphWNpb0iweaqjFj1nuYStK/view?fbclid=IwAR2fUM9_OONb4DSUQQawBkINt8An7vGNx6V7pHiSzX1EiiMD0CO2bvU58jY

 

Teraz kilka piosenek:

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQ-h6WCVm6Q&fbclid=IwAR1Aoy4FwQRajoI8KZeIHWqkt0uuTSZdGHQdngca-o__LNP8n5fDFAoPPBw

https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k&list=PLXb8xvZvLYLVDwthpJ1qul1Zvz672SFLg

 

Wprowadzamy słówka. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zaprzyjaźnić się z rodzinnym słownictwem, jest na to mnóstwo fajnych sposobów: Zabawy z kartami obrazkowymi, np.:

Nite, nite... Wake up! - "układamy do snu" kolejne obrazki, odpowiednio ściszając głos i ilustrując zabawę gestami i głosem (nie obejdzie się bez chrapania poszczególnych członków rodziny). Dzieci bardzo angażują się w dbanie o ciszę, by nie obudzić nikogo z rodziny. Po chwili budzimy wszystkie osoby po kolei: Wakey, wakey! Wake up...? Daddy! (Dzieci przypominają sobie, kogo kryje kolejna karta obrazkowa). W celu utrudnienia zabawy zmieniamy kolejność kart.

A magic disappearing act ,

Take a photo! Umieszczamy karty w różnych miejscach, a zadanie dzieci polega na zrobieniu zdjęcia właściwej osobie (karcie): Click! / Snap!. Następny etap zabawy: rozdajemy karty dzieciom i wybieramy fotografów, których zadaniem jest robić zdjęcia właściwym członkom rodziny (Take a photo of... Grandma!). Utrudnienie / urozmaicenie: "rodzina" w ukryciu podaje sobie karty obrazkowe. Na znak Stop, fotograf ma za zadanie zgadnąć, kto trzyma właściwą kartę i zrobić tej osobie zdjęcie.

Memory, puzzle - przygotujecie je korzystając z kart obrazkowych.Memory - wystarczy przygotować dwa zestawy kart obrazkowych lub grać w Memo obrazkowo-wyrazowe. Do przygotowania puzzli wystarczy wydrukować plakaty i pociąć je na części odpowiedniej wielkości.

1. Who's in the oval?

Wykorzystując bazowy plakat z owalamimożemy zarówno wprowadzać, jak i utrwalać słownictwo:

Z tajemniczą miną wyciągamy wydrukowany plakat.

Wskazujemy kolejne osoby i razem z dziećmi powtarzamy ich nazwy.

Pytamy, kto znajduje się w owalu danego koloru: Who's in the blue oval?.

2. Find and match.

Wycinamy owale przedstawiające poszczególne osoby z rodziny.

Pokazujemy fotografię z brakującymi członkami rodziny, a dzieci wymieniają ich po kolei.

Możemy umieścić je w różnych miejscach lub nawet pochować, by młodzi poligloci chwilę ich poszukali, zanim dopasują je we właściwe miejsce na fotografii.

3. Piosenka My Big Family

=My Big Family (Chant) Mummy, daddy, sister, brother... Baby, grandma, grandpa and - me! One, two, three, (...), seven - this is my big family! Śpiewam ją na melodię zbliżoną do Twinkle, Twinkle Little Star

Możemy również:

pokazujemy rodzinkę na paluszkach(dzieci mogą mieć narysowane na paluszkach buzie, mogą narysować rodzinkę na gumowych rękawicach, można przyczepić rzepy do owalnych obrazków z

pokazujemy rodzinkę na plakacie (wypełnionym lub niekompletnym) i na nim również liczymy członków rodziny.

 

 

SŁOWNICTWO DO NAUKI:

 

REPORT THIS AD

 

Hug [hag] – uścisk

 

Heart  [haart] – serce

 

Present [present]

 

Chocolate [czoklet] – czekolada

 

Cake [kejk] – ciasto

 

Flower [flałe] – kwiat

 

WPROWADZENIE NOWEGO SŁOWNICTWA:

Nowy materiał leksykalny wprowadzamy dzieciom za pomocą kart obrazkowych. Bardzo przydatny jest przygotowany przeze mnie słowniczek, który można pobrać na dole wpisu w formacie pdf. Prezentujemy dany obrazek, wypowiadamy słowo z języku angielskim, następnie wspólnie z dzieckiem, kilkakrotnie powtarzamy słowa.

 

ZABAWA Z RYMOWANKĄ:

 

1.Mummy, mummy

 

My heart beats: one, two and  three

I love you

You love me

 

2.Daddy, daddy

 

REPORT THIS AD

My heart beats: one, two and  three

I love you

You love me

 

Dziecko tworzy z dłoni kształt małego serca, przykłada dłonie do serca i uderza nimi rytmicznie zgodnie z tekstem. Pokazuje na mamę, następnie na tatę.

 

PIOSENKI DO NAUKI

 

SKIDAMARINK

 

https://www.youtube.com/watch?v=ug1pI-Ephns

 

HUGS AND KISSES

 

https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k

 

I LOVE MY DADDY

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tm4jDxUqQgg

 

PRZYKŁADOWE KARTY PRACY

 

DLA 3, 4, 5 i 6-LATKÓW

 

 

ANGIELSKI 2

 

Be Happy! (Bądź szczęśliwy!)

 

Hello, How are you today ?   ZAŚPIEWAJMY: https://supersimple.com/song/hello/

 

Pamiętajmy o tym, by wracać do piosenek i wierszyków, które poznaliśmy. Nie uczyć ich na siłę, tylko  osłuchiwać z nimi, a dzieci wchłoną je jak gąbka.

 

Poćwiczmy więc wiersz „My feelings”

 

MÓWIMY

https://www.youtube.com/watch?v=5r5sNELJqQg

 

I want you to be happy! So listen to My Happy Song!

 

Chcę byście byli szczęśliwi! Posłuchajcie Mojej SzczęśliwejPiosenki!

 

To chyba najłatwiejsza piosenka na świecie , trzeba tylko umieć jedno słowo

 

HAPPY

 

Let’s play with the song – Zabawmy się z piosenką

 

POSŁUCHAJ: https://supersimple.com/song/my-happy-song-featuring-noodle-pals/

 

My Happy Song

 

This is my happy song.           (To moja szczęśliwa piosenka)

I like to sing it all day long.    (Lubię ja śpiewać przez cały dzień)

I’ll teach you the words         ( Nauczę cię słów)

Then you can sing along.       ( Wtedy będziesz umiał śpiewać sam)

Happy, happy, happy.

Happy, happy, happy, happy, happy.

Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy.

Happy, happy, happy, happy, happy.

Great! Let’s try it again!         (Wspaniale, spróbujmy znowu)

This is my happy song.

I like to sing it all day long.

I’ll teach you the words.

Then you can sing along.

Let’s try a high voice.               (spróbujmy  wysokim - cieńkim głosem)

Happy, happy, happy.

Happy, ….. .

Nice job!                                        (Dobra robota!)

This is my happy song.

I like to sing it all day long.

I’ll teach you the words.

Then you can sing along.

Let’s try a LOW voice!                   (Spróbujmy niskim głosem – grubo)

Happy, happy, happy.

Happy, happy, happy, happy, happy.

Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy..

Happy, happy, happy, happy, happy.

Great!                                                (Wspaniale!)

Let’s sing it again!                           (Zaśpiewajmy jeszcze raz)

This is my happy song.

I like to sing it all day long.

I’ll teach you the words.

Then you can sing along.

Let’s sing it underwater.                 ( zaśpiewajmy jakbyśmy byli pod wodą)

 

                                                             (śpiewając poruszamy usta palcem)

Happy, happy, happy.

Happy, ……

Here we go again!                           ( no to zaczynamy znowu)

This is my happy song.

I like to sing it all day long.

I’ll teach you the words.

Then you can sing along.

Let’s sing it fast!                             (Zaśpiewajmy szybko!)

Happy, happy, happy.

Happy……

Faster?!                                              (Szybciej?)

Happy, happy, happy.

Happy, happy, happy, happy, happy.

Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy.

Happy, happy, happy, happy, happy.

This is my happy song!

Do you like My Happy Song?

 

Wypróbujcie własne sposoby zaśpiewania piosenki, możecie śpiewać jak robot lub jak śpiewak w operze i jakkolwiek tylko chcecie.

 

Wesołego śpiewania!!!!

 

ELMER’S FRIENDS (Przyjaciele Elmera)

 

Pozwólcie, że wam przedstawię niezwykłego słonia – to Elmer , ”a patchwork elephant” czyli słoń w kolorowe łatki. Jest cała seria książek autorstwa Davida McKee o Elmerze - ja wybrałam tę , w której Elmer  spotyka się ze swoimi przyjaciółmi. Poznacie więc nie tylko sympatycznego, kolorowego słonia, ale także różne inne zwierzęta. Elmer wita się z nimi i każdemu mówi coś miłego –np. zebrze, że jest najbardziej pasiasta, żyrafie, że jest najwyższa, czy wężowi, że jest najdłuższy – dlatego wszyscy kochają Elmera. They all love Elmer!

 

Spróbujcie zapamiętać wszystkie zwierzęta występujące w książce.

 

OGLĄDAMY: https://www.youtube.com/watch?v=ttp_HKXXw1M

 

Uwaga mały sprawdzian ! Zobaczcie karty obrazkowe – które dwa zwierzątka nie wystąpiły w książce?

 

KARTY OBRAZKOWE

 

 

Sprawdźcie  swój wybór oglądając ponownie filmik. Starajcie się też zapamiętać kolejność zwierząt, z których spotykał Elmer. Możecie wydrukować i wyciąć obrazki i ułożyć je w prawidłowej kolejności, albo po prostu starać się je wskazać kolejno na ekranie.

 

Czas na ruch – poruszajcie się jak zwierzęta z książki

 

 Stomp like an elephant!  - tup jak słoń

 

Strech up high! -  to be very tall, like a giraffe ( wyciągnijcie się , żeby być wysokim jak żyrafa)

 

Gallop like a zebra ! – pogalopuj jak zebra

 

Crawl like a snake ! – pełznij jak wąż

 

Fly like an owl! – lataj jak sowa

 

Przed wami jeszcze jedno zadanie – Elmer jest smutny, bo gdzieś pogubił swoje kolorowe łaty. Pokolorujcie go, by znowu był szczęśliwy! Młodsze dzieci mogą pokolorować łaty słonia według własnego pomysłu, zaś starsze według podanego kodu. Wybierzcie odpowiednią kartę pracy.

 

KARTA PRACY

 

 

 

Mam nadzieję, że polubiliście tego niezwykłego słonia. W Internecie  znajdziecie inne jego przygody, zachęcam do oglądania.