W grudniu bajkę pt. "Martynka i Gwiazdka" czytał dzieciom pan Adam, student I roku pedagogiki PWSZ w Koninie, który odbywał w naszym przedszkolu praktykę.