Grupa III MOTYLKI

 

Jesteśmy grupą dzieci 5-6-letnich. Każdego dnia odkrywamy nasze  przedszkole,  do którego przychodzimy z wielką radością. Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Chętnie uczymy się wierszy, piosenek, tańców, malujemy, rysujemy i lepimy. Dużo radości sprawiają nam spacery, w trakcie których poznajemy otaczające nas środowisko oraz  zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii. Uczymy się poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów i dorosłych. Bardzo się cieszymy, że tworzymy taką wesołą, zgraną grupę. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając bajek.

 

 

 

 

 

 

MÓJ PRZYJACIEL

 

1 „Muzykanci – konszabelanci” – powitanka.

 

Muzykanci-konszabelanci

muz. i sł. tradycyjne

Jestem muzykantem-konszabelantem,

My muzykanci-konszabelanci.

Ja umiem grać, my umiemy grać.

A na czym? – Na pianinie.

A pianino, i-no, i-no, a pianino, i-no, i-no,

a pianino, i-no, i-no, a pianino bęc!

 

Piosenka dostępna tutaj:

https://chomikuj.pl/kamiluss16/PIOSENKI+DLA+DZIECI+PRZEDSZKOLE+I+SZKO*c5*81A/Zbi*c3*b3r+zabaw+muzyczno+-+ruchowych/Muzykanci+konszabelanci,2509919254.mp3(audio)

 

Dziecko i rodzic są podzieleni na dwie grupy, które prowadzą dialog. Muzykanci wymieniają nazwę instrumentu (np. bębenek, skrzypce, flet, trąbka) i wykonują ruchy naśladujące grę na tym instrumencie, wydając jednocześnie odpowiednie odgłosy (np. na skrzypcach: dylu-dylu).

 

2 „Umiem czytać” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic przygotowuje dla dziecka tekst obrazkowo-literowy i pomaga dziecku w czytaniu globalnym oraz słownym łączeniu obrazków z napisami.

To (obrazek przedstawiający dom) Ali, a to (obrazek przedstawiający dom)

Adama.

Dom ptaka to (obrazek przedstawiający gniazdo).

Dom (obrazek przedstawiający żubra) to las.

My lubimy (obrazek przedstawiający lody).

 

 

3 Ćwiczenia poranne:

1. „Basen” – dziecko stoi na dywanie. Na polecenie rodzica zaczyna maszerować w prawą stronę. Rodzic wydaje komendy, wymieniając różne style pływania. Dziecko naśladuje wymieniony styl, odpowiednio poruszając rękami, np. na hasło: Płyń kraulem do przodu! dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w przód, na hasło: Płyń kraulem do tyłu! Dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w tył, na hasło: Płyń żabką! dziecko wykonuje rękami ruch naśladujący pływanie żaby.

2. „Skok przez rzeczkę” – dziecko z szarf lub skakanek układa dwie równoległe linie w odległości 0,5 metra od siebie. Linie te mają imitować dwa brzegi rzeki. Dziecko i rodzic ustawiają się w szeregu na jednym brzegu rzeki. Każda osoba po kolei przeskakuje przez rzekę, starając się nie nadepnąć na szarfę.

3. „Marsz po górach” – dziecko stoi na dywanie, na sygnał rodzica maszeruje powoli w miejscu, udając, że wchodzą na stromą górę. Na hasło rodzica: Szczyt zdobyty! dziecko szybko biegnie w miejscu, udając, że zbiega z górki.

 

4 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:

1. „Pułapka na myszki” – Rodzic robi  kółeczko z rąk albo staje w rozkroku, tak, aby umożliwić przebiegnięcie pod spodem. Dziecko to myszka, które biega swobodnie w kółku i poza nim, przebiegając pod ramionami lub przechodząc przez nogi rodzica. Na hasło: Pułapka się zamyka! Rodzic blokuje wyjście z koła, wyjście z nóg.

2. Dziecko ustawia się w wyznaczonym miejscu – może to być lina, skakanka, początek dywanu. Na sygnał  dziecko po kolei pokonuje tor przeszkód przygotowany przez rodzica:

a) bieg slalomem między pachołkami ustawionymi w odległości 1 m od siebie, na końcu szeregu pachołków leży szarfa, którą należy przełożyć przez całe ciało, zaczynając od stóp, a zdejmując przez głowę;

b) pokonanie górą szeregu krzesełek, które są ustawione jedno za drugim (lub pokonanie szeregu krzesełek dołem, czołgając się między nogami krzesełek);

c) przejście po skakance lub linie położonej na podłodze, z rękami wyciągniętymi na boki, próba utrzymania równowagi;

d) wejście na krzesełko ustawione przed materacem, skok z krzesełka na materac na obie nogi, przy asekuracji N.;

e) pokonanie szeregu obręczy hula-hoop ułożonych na podłodze w odległości 0,5 metra od siebie, poprzez skoki obunóż w środek koła i pomiędzy koła;

f) po przeskoczeniu ostatniego koła hula-hoop przejście do biegu na czworakach i powrót na koniec szeregu.

3. Dziecko pomaga sprzątać tor przeszkód. Maszeruje, wdychając powietrze nosem, wypuszczając ustami.

 

5 Wspólne przygotowanie kolorowych kanapek – przekąska.

Zgromadzenie produktów i potrzebnych narzędzi. Rozmowa na temat higieny i bezpieczeństwa podczas pracy – zabezpieczenie ubrania i włosów. Wykonanie kanapek pod nadzorem rodzica Ozdabianie kanapek według pomysłów dziecka z wykorzystaniem dowolnych produktów spożywczych. Degustacja kanapek.

 

6 Wspólne śpiewanie poznanych piosenek w tym tygodniu. Zachęcanie rodziców do włączenia się w śpiew.

 

7 Dyscypliny sportowe + karty pracy.

Oglądanie i omawianie plansz z ilustracjami dyscyplin sportowych z podziałem na letnie i zimowe, wykonanie kart pracy.

 

Dyscypliny letnie i całoroczne + karty pracy.

 

Dyscypliny zimowe + karty pracy.

 

8 Wykonanie kart pracy – sporty.

 

 

9 Przeciąganie liny: rodzice kontra dziecko/dzieci.

Rodzic przygotowuje długą, kilkumetrową linę. Na jej środku przywiesza wstążkę, zaznacza liniami strony przeciwników. Wygrywa ta drużyna, która przeciągnie linę na swoją stronę.

 

10 Podajmy sobie ręce – utrwalenie znajomości układu  tanecznego do piosenki.

Dziecko tańczy wcześniej poznany układ taneczny.

 

11 „Kto pierwszy opłynie świat”– gra dydaktyczna.

Rodzic przygotowuje dwa pionki i dwie kostki do gry. Dziecko wraz z rodzeństwem (lub rodzicem) samodzielnie w parach rysują trasę gry. Na niej umieszczają pola-premie i pola-pułapki. Jeżeli potrafią, mogą umieścić skróty. Zaczynają grę w parach. Wygrywa ten, kto pierwszy dojdzie do mety.

 

12 „Mój szczęśliwy dzień” – rysowanie plakatu kredkami.

Przywieszenie pracy w widocznym miejscu: np. na lodówce.

 

13 Apel Twojego Dziecka – Janusz Korczak – odczytanie i omówienie.

 

 

 

 

GDY JEST NAM NUDNO

 

1 „Muzykanci – konszabelanci” – powitanka.

 

Muzykanci-konszabelanci

muz. i sł. tradycyjne

Jestem muzykantem-konszabelantem,

My muzykanci-konszabelanci.

Ja umiem grać, my umiemy grać.

A na czym? – Na pianinie.

A pianino, i-no, i-no, a pianino, i-no, i-no,

a pianino, i-no, i-no, a pianino bęc!

 

Piosenka dostępna tutaj:

https://chomikuj.pl/kamiluss16/PIOSENKI+DLA+DZIECI+PRZEDSZKOLE+I+SZKO*c5*81A/Zbi*c3*b3r+zabaw+muzyczno+-+ruchowych/Muzykanci+konszabelanci,2509919254.mp3(audio)

 

Dziecko i rodzic są podzieleni na dwie grupy, które prowadzą dialog. Muzykanci wymieniają nazwę instrumentu (np. bębenek, skrzypce, flet, trąbka) i wykonują ruchy naśladujące grę na tym instrumencie, wydając jednocześnie odpowiednie odgłosy (np. na skrzypcach: dylu-dylu).

 

2 „Umiem czytać” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic przygotowuje dla dziecka tekst obrazkowo-literowy i pomaga dziecku w czytaniu globalnym oraz słownym łączeniu obrazków z napisami.

Tomek ma (obrazek łyżew).

Ala ma (obrazek roweru).

Dom (obrazek Eskimosa) to (obrazek igloo).

Dom (obrazek Afrykańczyka) to (obrazek szałasu).

 

 

3 Ćwiczenia poranne:

1. „Basen” – dziecko stoi na dywanie. Na polecenie rodzica zaczyna maszerować w prawą stronę. Rodzic wydaje komendy, wymieniając różne style pływania. Dziecko naśladuje wymieniony styl, odpowiednio poruszając rękami, np. na hasło: Płyń kraulem do przodu! dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w przód, na hasło: Płyń kraulem do tyłu! Dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w tył, na hasło: Płyń żabką! dziecko wykonuje rękami ruch naśladujący pływanie żaby.

2. „Skok przez rzeczkę” – dziecko z szarf lub skakanek układa dwie równoległe linie w odległości 0,5 metra od siebie. Linie te mają imitować dwa brzegi rzeki. Dziecko i rodzic ustawiają się w szeregu na jednym brzegu rzeki. Każda osoba po kolei przeskakuje przez rzekę, starając się nie nadepnąć na szarfę.

3. „Marsz po górach” – dziecko stoi na dywanie, na sygnał rodzica maszeruje powoli w miejscu, udając, że wchodzą na stromą górę. Na hasło rodzica: Szczyt zdobyty! dziecko szybko biegnie w miejscu, udając, że zbiega z górki.

 

4 „Co robimy, gdy jest nam nudno?” – rozmowa.

Rodzic zadaje dziecku pytania: Czy kiedyś było Ci nudno?; W jakich sytuacjach jest Ci nudno?; Co można zrobić, żeby się nie nudzić?. Podczas rozmowy można wspólnie dojść do wniosku, że aby nie było nudno, należy wymyślać i organizować wiele zabaw.

                  

5 Wycieczka – zabawa ilustracyjna do piosenki. (rodzic śpiewa na melodię popularną lub recytuje słowa piosenki).

 

Wycieczka

sł. i muz. R.H. Żuchowski

Przygotował zuch dwie nogi

do dalekiej, ciężkiej drogi.

Noga lewa, noga prawa,

dla nas, zuchów, to zabawa.

Ref.: Idzie zuch, wicher dmucha

i do tyłu ciągnie zucha.

Ale zuch się nie przejmuje

i do przodu maszeruje.

Przygotował zuch dwie ręce,

tylko dwie, bo nie miał więcej.

Ręka lewa, ręka prawa,

dla nas praca to zabawa.

Ref.: Idzie zuch…

 

6 „Po mojej prawej stronie jest…” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic poleca dziecku oznaczenie miejsca swojego serca. Dziecko rękami bada, gdzie ma serce, i wsłuchuje się w jego bicie. Następnie przykleja w tym miejscu serduszko z folii samoprzylepnej. Rodzic mówi: Podnieś do góry rękę, która jest po tej stronie co serce. Dziecko podnosi rękę. Następnie bierze do ręki opaskę i nakłada ją na lewą rękę. Dziecko siada na dywanie w kole i układa misie/zabawki. Rodzic mówi: Po mojej prawej stronie siedzi…, a po mojej lewej stronie siedzi… Następnie to samo mówi dziecko, wymieniając nazwy misi/zabawek siedzących z prawej strony i lewej strony.

 

7 „Dziupla mądrej sowy” – zabawa słownikowa.

Rodzic przygotowuje obrazki przedstawiające różne rodzaje piłek sportowych. Inicjuje rozmowę z dzieckiem: Jakie znasz piłki?; Czym się różnią?; Do czego służą?; Jak się nazywają sporty, w których wykorzystuje się takie piłki?. Dziecko klasyfikuje piłki pod względem wielkości i ciężaru.

 

 

8 „Piłka i piłka” – zabawa słownikowa.

Rodzic zadaje pytanie: Jakie znasz inne piłki?. Zadaniem dziecka jest samodzielnie dojść do wniosku, że różne przedmioty mogą mieć taką samą nazwę.

 

10 „Zawody sportowe” – zabawy z piłkami.

Zadania wykonuje dziecko, rodzeństwo, rodzice, można podzielić domowników na dwie grupy i potraktować zabawę jako zawody sportowe.

 

a) Wyścig z piłką do ping-ponga – zadaniem dziecka jest pokonanie wyznaczonej trasy, trzymając na łyżce piłeczkę do ping-ponga. Po przebyciu trasy dziecko przekazuje łyżkę z piłeczką następnemu uczestnikowi.

b) Podawanie piłki lekarskiej nad głową w rzędzie – dziecko ustawione w rzędzie trzyma ręce nad głową i podaje piłkę lekarską do pozostałych uczestników zabawy. Kiedy piłka dojdzie do ostatniego członka rodziny wówczas biegnie ono na początek i ponownie podaje piłkę do tyłu. Zabawa kończy się, gdy dziecko, które rozpoczynało zabawę stanie na swoim miejscu.

c) Rzucanie gumową piłką do celu – na sygnał dziecko rzuca piłkę do kosza ustawionego na podłodze. Wygrywa ta grupa, która zaliczy więcej celnych rzutów.

d) Przejście z dwiema piłkami pod pachami po ławeczce – zadaniem dziecka jest pokonanie wyznaczonej trasy po ławeczce z dwiema piłkami pod pachami i przekazanie piłek następnemu uczestnikowi. Zabawa kończy się, gdy wszyscy w grupie wykonają zadanie.

 

11 „Umiemy mówić w różnych językach” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic mówi, że najlepszą zabawką dla wszystkich dzieci na całym świecie jest właśnie piłka. Dlatego warto wiedzieć, jak na piłkę mówią dzieci w innych krajach. Rodzic podaje nazwy, a dziecko może je powtarzać.

 

 

12 „Umiem liczyć” – zabawa utrwalająca umiejętność przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Dziecko ma do dyspozycji kosz i dziesięć piłeczek do ping-ponga. Rodzic wydaje polecenia: Włóż do kosza 3 piłki. Policz piłki. Dołóż jeszcze 2 piłki. Policz piłki. Dołóż jeszcze 5 piłek. Policz piłki. Rodzic może tę zabawę powtórzyć kilka razy, uwzględniając czynności dokładania i odkładania w zakresie dziesięciu. Następnie Rodzic prosi o przyniesienie dziecięciu dowolnych przedmiotów. Dziecko układa przyniesione przedmioty jeden obok drugiego, podaje ich nazwy i mówi, który z kolei jest dany przedmiot.

 

13 Zestaw zabaw – karty pracy.

 

14 „Wymyśl zdanie” – zabawa słownikowa.

Układanie zdań z podanymi przez rodzica wyrazami o tematyce związanej z Dniem Dziecka. Rozwijanie prostych zdań i równoważników zdań.

 

15 „Skakanka” – zabawa ruchowa.

Dziecko, rodzice i rodzeństwo ustawiają się na dywanie. Pierwsze osoba dostaje skakankę i skacze, dopóki nie skusi – wówczas oddaje skakankę następnemu uczestnikowi. Wygrywa ta osoba, która najdłużej skakała na skakance. Czas skakania każdemu uczestnikowi możemy zmierzyć stoperem.

 

16 Woogie-boogie – zabawa ilustracyjna do piosenki.

Dziecko, rodzice i rodzeństwo są ustawione w kole.

Woogie-boogie

sł. i muz. tradycyjne

Do przodu prawą rękę daj, Wyciągnięcie prawej ręki do przodu.

do tyłu lewą rękę daj, Wyciągnięcie lewej ręki do tyłu.

i potrząsać trzeba nią, Rytmiczne potrząsanie lewą ręką.

bo przy woogie-boogie-boogie Położenie dłoni na biodrach.

trzeba zręcznie kręcić się, Obrót dookoła własnej osi.

no i klaskać w dłonie swe, raz, dwa, trzy! Rytmiczne klaskanie.

Woogie-boogie, ahoj! Pięć kroków do przodu, wyskok z uniesieniem rąk.

Woogie-boogie, ahoj! Pięć kroków do tyłu, wyskok z uniesieniem rąk.

Woogie-boogie, ahoj! Pięć kroków do przodu, wyskok z uniesieniem rąk.

I od nowa zaczynamy taniec ten. Pięć kroków do tyłu.

 

Piosenka:

https://chomikuj.pl/k.rock/Dla+dzieci/Piosenki+dla+dzieci/Mini+Disco+-+Boogie+Woogie,4196454661.mp3(audio)

 

 

 

PRAWA DZIECI

 

1 „Muzykanci – konszabelanci” – powitanka.

 

Muzykanci-konszabelanci

muz. i sł. tradycyjne

Jestem muzykantem-konszabelantem,

My muzykanci-konszabelanci.

Ja umiem grać, my umiemy grać.

A na czym? – Na pianinie.

A pianino, i-no, i-no, a pianino, i-no, i-no,

a pianino, i-no, i-no, a pianino bęc!

 

Piosenka dostępna tutaj:

https://chomikuj.pl/kamiluss16/PIOSENKI+DLA+DZIECI+PRZEDSZKOLE+I+SZKO*c5*81A/Zbi*c3*b3r+zabaw+muzyczno+-+ruchowych/Muzykanci+konszabelanci,2509919254.mp3(audio)

 

Dziecko i rodzic są podzieleni na dwie grupy, które prowadzą dialog. Muzykanci wymieniają nazwę instrumentu (np. bębenek, skrzypce, flet, trąbka) i wykonują ruchy naśladujące grę na tym instrumencie, wydając jednocześnie odpowiednie odgłosy (np. na skrzypcach: dylu-dylu).

 

2 „Umiem czytać” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic przygotowuje dla dziecka tekst obrazkowo-literowy i pomaga dziecku w czytaniu globalnym oraz słownym łączeniu obrazków z napisami.

(obrazek domu) kury to kurnik.

Kto to? To (obrazek hipopotama).

 

 

3 Ćwiczenia poranne:

1. „Basen” – dziecko stoi na dywanie. Na polecenie rodzica zaczyna maszerować w prawą stronę. Rodzic wydaje komendy, wymieniając różne style pływania. Dziecko naśladuje wymieniony styl, odpowiednio poruszając rękami, np. na hasło: Płyń kraulem do przodu! dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w przód, na hasło: Płyń kraulem do tyłu! Dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w tył, na hasło: Płyń żabką! dziecko wykonuje rękami ruch naśladujący pływanie żaby.

2. „Skok przez rzeczkę” – dziecko z szarf lub skakanek układa dwie równoległe linie w odległości 0,5 metra od siebie. Linie te mają imitować dwa brzegi rzeki. Dziecko i rodzic ustawiają się w szeregu na jednym brzegu rzeki. Każda osoba po kolei przeskakuje przez rzekę, starając się nie nadepnąć na szarfę.

3. „Marsz po górach” – dziecko stoi na dywanie, na sygnał rodzica maszeruje powoli w miejscu, udając, że wchodzą na stromą górę. Na hasło rodzica: Szczyt zdobyty! dziecko szybko biegnie w miejscu, udając, że zbiega z górki.

 

4 Prawa dzieci – słuchanie opowiadania O. Masiuk czytanego przez rodzica.

Prawa dzieci

Olga Masiuk

Marysia usiadła zrezygnowana.

– Nie wiem, jak to jest być Pakiem – powiedziała do mnie. – Ale być dzieckiem jest bardzo, bardzo trudno.

– Naprawdę? Myślałem, że to przyjemność. Marysia pokręciła głową.

– Niczego ci nie wolno. Nie masz do niczego prawa. Nie jesteś normalnym człowiekiem.

– Ja nie jestem. Ale wydawało mi się, że ludzie-dzieci mają całkiem nieźle – rzekłem.

– To nieprawda – westchnęła Marysia i pobiegła bawić się z Martą. Dużo o tym myślałem. Poszedłem do Jacka, bo on jest bardzo mądry.

– Jacku, jak to jest być dzieckiem, dobrze czy źle? – zapytałem.

– Słabo – odpowiedział Jacek. – Niczego ci nie wolno. Tylko zakazy: nie rób tego, nie rób tamtego.

– A co wolno? – chciałem się dowiedzieć. Jacek pomyślał chwilę:

– Czy ja wiem... chyba nic.

Nie wyglądało to wszystko za dobrze. Popatrzyłem, jak dzieci się bawią. Były bardzo dzielne, zachowywały pogodę, mimo iż niczego nie mogły i nie miały żadnych praw. Następnego dnia pani powiedziała, że zaczniemy czytać nową książkę, o Januszu Korczaku. Powiedziała, że to był taki człowiek, który rozumiał, że dziecko jest tak samo ważne jak dorosły, i uważał, że dzieci powinny mieć swoje prawa. Nie wiem, jak pani to robi, ale zawsze czytamy takie książki, które pasują do naszych rozmów. I czytała nam, jak Korczak prowadził dom dla sierot i jak podpisywał z dziećmi umowy, i płacił im, jeśli dotrzymywały umów. Na przykład ktoś oświadczał, że nie będzie się złościł przez tydzień, i Korczak zapisywał to w zeszycie. To była umowa. Mówił, że dzieci trzeba traktować poważnie, tak samo jak dorosłych.

– Tamte dzieci miały dobrze – powiedziała Marysia. – Nam nic nie wolno.

– Naprawdę tak myślisz? – zapytała pani.

– Oczywiście. Moja mama zawsze mówi, że się mylę – powiedziała z goryczą Marysia.

– Mój tata też – dodał Staś.

– Najbardziej moja babcia tak mówi! – krzyknął Witek.

– A w jakich sprawach się mylicie tak bardzo? – zapytała pani.

– Ja mówiłam, że powinniśmy jeść lody codziennie – odpowiedziała Marysia.

– Ja, że lepiej byłoby jechać na wakacje w góry niż nad morze – wyjaśnił Staś.

– Rodzice o tym z wami dyskutują? – zapytała pani.

– Pewnie, że tak. Spróbowaliby nie – zakrzyknął Staś. – W końcu mamy coś do powiedzenia.

– I słuchają waszego zdania? – chciała dalej wiedzieć pani.

– Wiadomo – powiedziała Marysia. – Przecież mamy prawo powiedzieć, co myślimy. Pani o nic już nie zapytała, za to zrobił to Witek:

– Czy to koniec czytania? Bo chciałbym się pobawić w pociąg. Mogę?

– Tak, koniec. Możecie iść się bawić, jeśli chcecie – powiedziała pani. I wszyscy pobiegli. Tylko ja zostałem, bo nie mogłem zrozumieć, jak to jest z tymi prawami dzieci.

 

Rozmowa na temat opowiadania:

- Jaki problem miała Marysia?;

- Dlaczego dzieci uważały, że nie mają żadnych praw?;

- Co to znaczy „mieć do czegoś prawo”?;

- Jakie prawa mają dzieci?;

- Jakie prawa mają dorośli?.

 

Oglądanie planszy przedstawiających prawa dziecka, rozmowa o ilustracjach.

 

 

5 Piosenka o prawach dziecka. Słuchanie i nauka piosenki.

Piosenka:

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

 

Tekst piosenki:

Piosenka o prawach dziecka

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

Kapodaster na 5 progu
Oryginalna tonacja: d-moll
Mam prawo żyć    /a
Mam prawo być sobą  /d
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.  /G/C/E7
Mam prawo kochać i kochanym być  /a/ d
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.  / G/C/E7

Dziecka prawa poważna sprawa  /a/d/G/C/E7
Dziecka prawa to nie zabawa  /a/d/G/C/E7

Mogę się śmiać
Może się dziać pięknie
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

Mam prawo śnić
Mam prawo być inny
Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny.
Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

 

6 „Balony” – zabawa ruchowa przy muzyce.

Dziecko samodzielnie nadmuchuje balony. Spontaniczna zabawa z balonami przy dowolnej muzyce. Rysowanie na balonie twarzy wyrażających wybrane emocje. Uwrażliwianie na nastrój słuchanego utworu. Dziecko dowolnie porusza się przy melodii i przytula do siebie balony z narysowanymi twarzami.

 

7 „Każdy lubi co innego” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Rodzic prosi dziecko, aby dokończyło zdania: Lubię, gdy… Następnie spaceruje w rytm muzyki. Gdy muzyka cichnie, Rodzic mówi: Proszę do siebie dziecko, które lubi, gdy... świeci słońce, pada deszcz, ktoś się do nich uśmiecha itp.

 

8 „Pantomima” – zabawa dramowa.

Rodzic wymienia cechy i upodobania, które różnią ludzi, np. wysoki, niski, chudy, gruby, z bujnymi włosami, z brodą, lubi jeść lody, lubi jeść zupy, lubi jeździć na hulajnodze, lubi jeździć konno, a dziecko pokazuje te cechy za pomocą gestów i mimiki.

 

9 Rozmowa dotycząca praw dziecka.

Rodzic przygotowuje różne ilustracje dotyczące praw dzieci i prezentuje je. Wspólnie z dzieckiem omawiają ich treść.

 

Rodzic zapoznaje dziecko z instytucją Rzecznika Praw Dziecka i numerem Dziecięcego Telefonu Zaufania: 800 12 12 12.

 

10 Karty pracy – zabawki.

 

11 Propozycja zorganizowania akcji charytatywnej.

Rodzic przedstawia dziecku wiele pomysłów, jak można pomóc innym dzieciom na świecie. Opowiada o tym, że nie wszystkie dzieci na świecie chodzą do szkoły, nie wszystkie mają co jeść; w niektórych krajach toczą się wojny i dlatego nie wszystkie dzieci są bezpieczne. Rodzic proponuje, aby dziecko oddało swoje wybrane zabawki potrzebującym dzieciom.

 

12 „Wesoły świat dzieci” – praca plastyczna rysowana kredkami pastelowymi.

Rodzic wprowadza odpowiedni nastrój opowiadaniem o tym, jak dzieci poleciały zaczarowaną rakietą do świata, w którym wszystko jest wesołe, kolorowe, dzieci są roześmiane i szczęśliwe. Zadaniem dziecka jest narysowanie tego, co zobaczyło, gdy wysiadło z rakiety.

 

13 „Tu mam ręce” – zabawa ruchowa przy piosence.

Ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała (Rodzic śpiewa lub recytuje słowa piosenki).

Tu mam ręce

sł. J. Stadnicka, A. Hann

muz. J. Stadnicka

Tu mam ręce, tu mam nogi,

a pośrodku brzuszek.

Tu mam głowę, a na głowie

z obu stron mam uszy.

Moje ręce klaszczą ładnie: klaś, klaś,

nogi tańczą raz i dwa: tupu, tupu,

w głowie mam pomysłów dużo: ho, ho!

Buzia śpiewa: tralala (tralala).

Tu mam brodę, a tu nosek,

tu jest moje czoło.

Jak zobaczę się w lusterku,

śmieję się wesoło!

[...]

 

Piosenka:

http://chomikuj.pl/leosvilhena/PIOSENKA+PI*c4*98CIOLATKA/33+-+Tu+mam+r*c4*99ce,4489051638.mp3(audio)

 

14 Kolorowanie mandali – prawa dziecka.

 

 

 

DZIECI NA ŚWIECIE

 

1 „Muzykanci – konszabelanci” – powitanka.

 

Muzykanci-konszabelanci

muz. i sł. tradycyjne

Jestem muzykantem-konszabelantem,

My muzykanci-konszabelanci.

Ja umiem grać, my umiemy grać.

A na czym? – Na pianinie.

A pianino, i-no, i-no, a pianino, i-no, i-no,

a pianino, i-no, i-no, a pianino bęc!

 

Piosenka dostępna tutaj:

https://chomikuj.pl/kamiluss16/PIOSENKI+DLA+DZIECI+PRZEDSZKOLE+I+SZKO*c5*81A/Zbi*c3*b3r+zabaw+muzyczno+-+ruchowych/Muzykanci+konszabelanci,2509919254.mp3(audio)

 

Dziecko i rodzic są podzieleni na dwie grupy, które prowadzą dialog. Muzykanci wymieniają nazwę instrumentu (np. bębenek, skrzypce, flet, trąbka) i wykonują ruchy naśladujące grę na tym instrumencie, wydając jednocześnie odpowiednie odgłosy (np. na skrzypcach: dylu-dylu).

 

2 „Umiem czytać” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic przygotowuje dla dziecka tekst obrazkowo-literowy i pomaga dziecku w czytaniu globalnym oraz słownym łączeniu obrazków z napisami.

Tata ma (obrazek motoru).

Dom (obrazek niedźwiedzia) to gawra.

Dom (obrazek mrówki) to (obrazek mrowiska).

 

 

3 Ćwiczenia poranne:

1. „Basen” – dziecko stoi na dywanie. Na polecenie rodzica zaczyna maszerować w prawą stronę. Rodzic wydaje komendy, wymieniając różne style pływania. Dziecko naśladuje wymieniony styl, odpowiednio poruszając rękami, np. na hasło: Płyń kraulem do przodu! dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w przód, na hasło: Płyń kraulem do tyłu! Dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w tył, na hasło: Płyń żabką! dziecko wykonuje rękami ruch naśladujący pływanie żaby.

2. „Skok przez rzeczkę” – dziecko z szarf lub skakanek układa dwie równoległe linie w odległości 0,5 metra od siebie. Linie te mają imitować dwa brzegi rzeki. Dziecko i rodzic ustawiają się w szeregu na jednym brzegu rzeki. Każda osoba po kolei przeskakuje przez rzekę, starając się nie nadepnąć na szarfę.

3. „Marsz po górach” – dziecko stoi na dywanie, na sygnał rodzica maszeruje powoli w miejscu, udając, że wchodzą na stromą górę. Na hasło rodzica: Szczyt zdobyty! dziecko szybko biegnie w miejscu, udając, że zbiega z górki.

 

4 Dzieci świata – słuchanie wiersza W. Fabera czytanego przez rodzica.

Dzieci świata

Wincenty Faber

W Afryce w szkole, na lekcji,

śmiała się dzieci gromada,

gdy im mówił malutki Gwinejczyk,

że gdzieś na świecie śnieg pada.

A jego rówieśnik, Eskimos,

też w szkole, w chłodnej Grenlandii,

nie uwierzył, że są na świecie

gorące pustynie i palmy.

Afryki ani Grenlandii

my także jak dotąd nie znamy,

a jednak wierzymy w lodowce,

w gorące pustynie, w banany.

I dzieciom z całego świata

chcemy ręce uścisnąć mocno

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,

jak i z nas samych wyrosną.

 

Rozmowa na temat wiersza:

- Z czego śmiały się dzieci w Afryce?;

- Dlaczego te dzieci śmiały się ze śniegu?;

- Z czego śmiały się dzieci w Grenlandii?;

- Dlaczego te dzieci śmiały się z gorącej pustyni i palm?;

- Jakie święto obchodzimy pierwszego czerwca?.

 

Plansze przedstawiające dzieci świata, oglądanie i omawianie ilustracji.

 

5 Oglądanie filmu edukacyjnego „Dzieci świata”.

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20

 

6 „Wszystkie dzieci nasze są” – śpiewanie i nauka piosenki.

Piosenka:

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o

 

Tekst:

Wszystkie dzieci nasze są

Majka Jeżowska

 

Ach, co za smutas leje łzy
Lalki w płacz, misiek zły
O już się śmieje, nosek mu drży
Deszczyk był a teraz wyschły łzy
Niebo rozjaśnia się samo
Mały uśmiech, jak tęcza
Już dobrze, mamo!

Wszystkie dzieci nasze są
Kasia, Michael, Małgosia, John
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi

Wszystkie dzieci nasze są
Borys, Wojtek, Marysia, Tom
Niech małe sny spełnią się dziś
Wyśpiewaj marzenia, a świat
Będzie nasz!

Choć nie rozumiem mowy twej
Czytam lęk, czytam śmiech
Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz
Otwórz nim nieśmiałość naszych słów
Ważny jest serca alfabet
Ciepły uśmiech, jak słownik
Jesteśmy razem!

Wszystkie dzieci nasze są
Kasia, Michael, Małgosia, John
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi

Nie jesteś sam
Nasza piosenka ciągnie za rękaw…

 

7 „Kto gdzie mieszka” – zabawa dydaktyczna.

Oglądanie ilustracji przedstawiających różne domy ludzi. Rodzic przygotowuje sylwety zarówno postaci, jak i ich domów. Dziecko dopasowuje dom do postaci, Rodzic pomaga w podawaniu nazw domów oraz zwraca uwagę na wygląd i ubiór dzieci.

 

 

8 „Indiański pióropusz” – wykonanie ozdoby według instrukcji.

Dziecko robi dla siebie pióropusz, następnie wszystkie bawią się w Indian według własnych pomysłów.

 

Instrukcja:

https://www.mamawdomu.pl/2015/01/jak-zrobic-indianski-pioropusz.html

lub:

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/01/pioropusz-fletnia-i-kij-deszczowy-atrybuty-indianina.html

 

9 „Jedzie pociąg” – zabawa ruchowa.

Rodzic jest lokomotywą. Dziecko to wagonik z różnych stron świata, które stoi nieruchomo na bocznicy. Rodzic z dzieckiem wspólnie fragment piosenki:

Jedzie pociąg z daleka

autor nieznany

Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka.

Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy.

 

Gdy skończą śpiewać, rodzic zatrzymuje się przed dzieckiem i zadaje pytanie: Z jakiego końca świata jedziesz z nami do Warszawy?. Dziecko wymyśla nazwę miasta, państwa lub kontynentu.

 

10 „Radosny świat” – rysowanie kredą na płytach chodnikowych wokół  domu/bloku.

 

11 Podajmy sobie ręce – nauka drugiej i trzeciej zwrotki piosenki. Układ taneczny.

Układ taneczny do piosenki: przy pierwszej zwrotce dziecko formuje z rodzicem koło, idą w prawą stronę, w 8 takcie po słowie znajomej klaszczą jeden raz na dwa, po czym znów szybko podają ręce w kole i tańczą bocznym cwałem w tym samym kierunku, w którym szły poprzednio.

Kiedy nagle z bajki  Dziecko z rodzicem opuszczają ręce i, stojąc twarzami do środka kola, śpiewają.

zniknie dobra wróżka, Rozkładają przed sobą obie ręce dłońmi na zewnątrz.

kiedy szary smutek Splatają przed sobą dłonie i kołyszą nimi w prawo i w lewo.

wpadnie do fartuszka – Następnie raz klaszczą i tańczą bocznym cwałem.

Choć nas czasem dzielą

nieprzebyte góry, Nie puszczając rąk, dziecko z rodzicem zbliżają się ośmioma krokami do środka koła i wysoko unoszą ręce.

nieskończone drogi, Cofają się czterema krokami.

zachmurzone chmury – Nisko opuszczają ręce, pochylają głowy i przykucają.

 

12 „Ile jest dzieci na obrazku?” – ćwiczenie spostrzegawczości.

Rodzic na środku dywanu kładzie sylwetę kuli ziemskiej. Z prawej i z lewej strony mocuje sylwety dzieci różnej narodowości, koloru skóry i pochodzenia. Dziecko wykonuje kolejne polecenia rodzica.: Zasłoń prawe oko. Co widzisz po lewej stronie kuli ziemskiej? Policz dzieci!; Zasłoń lewe oko. Co widzisz po prawej stronie kuli ziemskiej? Policz dzieci!; Patrz na kulę ziemską obydwoma oczami. Policz dzieci bez używania palców u rąk oraz bez odrywania oczu od postaci.; Patrz na kulę ziemską obydwoma oczami. Policz dzieci, które mają czarny kolor skóry bez używania palców u rąk oraz bez odrywania oczu od postaci.; Patrz na kulę ziemską obydwoma oczami. Policz dzieci, które mają kręcone włosy bez używania palców u rąk oraz bez odrywania oczu od postaci. Rodzic może po obu stronach kuli ziemskiej przyczepić również inne postacie lub przedmioty. Postępuje z nimi identycznie jak z sylwetami dzieci.

 

 

Kolorowanki:

 

13 Karty pracy – dzieci świata.

 

14 Zabawy z różnych stron świata – odczytanie plansz.

 

15 Podajmy sobie ręce – ćwiczenie układu tanecznego do piosenki.

 

 

 

DZIEŃ DZIECKA

 

1 „Muzykanci – konszabelanci” – powitanka.

 

Muzykanci-konszabelanci

muz. i sł. tradycyjne

Jestem muzykantem-konszabelantem,

My muzykanci-konszabelanci.

Ja umiem grać, my umiemy grać.

A na czym? – Na pianinie.

A pianino, i-no, i-no, a pianino, i-no, i-no,

a pianino, i-no, i-no, a pianino bęc!

 

Piosenka dostępna tutaj:

https://chomikuj.pl/kamiluss16/PIOSENKI+DLA+DZIECI+PRZEDSZKOLE+I+SZKO*c5*81A/Zbi*c3*b3r+zabaw+muzyczno+-+ruchowych/Muzykanci+konszabelanci,2509919254.mp3(audio)

 

Dziecko i rodzic są podzieleni na dwie grupy, które prowadzą dialog. Muzykanci wymieniają nazwę instrumentu (np. bębenek, skrzypce, flet, trąbka) i wykonują ruchy naśladujące grę na tym instrumencie, wydając jednocześnie odpowiednie odgłosy (np. na skrzypcach: dylu-dylu).

 

2 „Umiem czytać” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic przygotowuje dla dziecka  tekst obrazkowo-literowy i pomaga dziecku w czytaniu globalnym oraz słownym łączeniu obrazków z napisami.

Mama ma (obrazek torby).

Dom kreta to (obrazek kretowiska).

Dom (obrazek pszczoły) to ul.

Rak jest (obrazek koloru czerwonego).

 

 

3 Ćwiczenia poranne:

1. „Basen” – dziecko stoi na dywanie. Na polecenie rodzica zaczyna maszerować w prawą stronę. Rodzic wydaje komendy, wymieniając różne style pływania. Dziecko naśladuje wymieniony styl, odpowiednio poruszając rękami, np. na hasło: Płyń kraulem do przodu! dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w przód, na hasło: Płyń kraulem do tyłu! Dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w tył, na hasło: Płyń żabką! dziecko wykonuje rękami ruch naśladujący pływanie żaby.

2. „Skok przez rzeczkę” – dziecko z szarf lub skakanek układa dwie równoległe linie w odległości 0,5 metra od siebie. Linie te mają imitować dwa brzegi rzeki. Dziecko i rodzic ustawiają się w szeregu na jednym brzegu rzeki. Każda osoba po kolei przeskakuje przez rzekę, starając się nie nadepnąć na szarfę.

3. „Marsz po górach” – dziecko stoi na dywanie, na sygnał rodzica maszeruje powoli w miejscu, udając, że wchodzą na stromą górę. Na hasło rodzica: Szczyt zdobyty! dziecko szybko biegnie w miejscu, udając, że zbiega z górki.

 

4 „Emocje” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic prezentuje dziecku rysunki postaci wyrażających gestami i mimiką: radość, złość, smutek, zdziwienie. Następnie zadaje pytanie: Jak myślisz, w jakim nastroju są te osoby?. Dziecko podaje swoje propozycje odpowiedzi. Rodzic pod każdą postacią wiesza wyraz odpowiedni do prezentowanych emocji: zły, wesoły, smutny, zdziwiony. Na koniec dziecko opowiada o sytuacjach, w których jest zdziwione, smutne, złe, radosne. Rodzic uświadamia dziecku, że emocje odczuwamy wszyscy, niezależnie od miejsca pochodzenia.

 

 

5 „Globus” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic prezentuje dziecku globus. Tłumaczy, że to jest kula ziemska, tyle że bardzo pomniejszona. Pokazuje dziecku miejsce, w którym znajduje się Polska. Pokazuje poszczególne kontynenty i podaje ich nazwy. Opowiada o zwyczajach dzieci mieszkających w różnych stronach świata.

 

 

6 „Zgadywanki” – wymyślanie zagadek dotyczących dzieci z różnych kontynentów.

 

7 „Karuzela” – zabawa ruchowa ze śpiewem.

Rodzic śpiewa na melodię popularną.

Karuzela

autor nieznany

Chłopcy, dziewczęta, dalej, spieszmy się,

karuzela czeka, wzywa nas z daleka.

Starsi już poszli, a młodsi jeszcze nie.

Hej hopsasa,

jak ona szybko mknie!

Hej dalej, dalej,

do zabawy spieszmy się!

Dziecko z rodzicem trzymają się za ręce. Tańczą, wystawiając na przemian prawą i lewą nogę i opierając się na pięcie. Na słowo: Hopsasa  podskakują trzy razy na obu nogach. Potem, do końca piosenki, poruszają się jak najszybciej cwałem bocznym po obwodzie koła.

 

Piosenka:

https://chomikuj.pl/paniInka/EDUKACJA/PIOSENKI-+pokazwyanki/Karuzela,4814705180.mp3(audio)

 

9 Dzień dziecka.

 

10 Karty pracy.

 

HISTORYKJA – wymyśl historię.

 

11 Zabawy dla całej rodziny.

 

12 Podajmy sobie ręce – osłuchanie z piosenką D. Gellner.

Podajmy sobie ręce

sł. Dorota Gellner

muz. Krystyna Kwiatkowska

Chociaż świat dokoła

dziwny jest i wielki,

a my tacy mali,

mali jak kropelki –

podajmy sobie ręce

w zabawie i w piosence,

w ogródku przed domem,

na łące znajomej.

Podajmy sobie ręce

przez burze i przez tęcze,

pod gwiazdą daleką,

nad rzeczką i rzeką.

Kiedy nagle z bajki

zniknie dobra wróżka,

kiedy szary smutek

wpadnie do fartuszka –

podajmy sobie

Choć nas czasem dzielą

nieprzebyte góry,

nieskończone drogi,

zachmurzone chmury –

podajmy sobie ręce...

 

Omówienie treści piosenki. Rodzic zadaje pytania:

- O czym jest piosenka?;

- Kto to jest przyjaciel?;

- Czy macie przyjaciół?.

 

Piosenka:

https://chomikuj.pl/angel1720/Muzyka+dla+dzieci/Tropiciele+CD2/11+Podajmy+sobie+r*c4*99ce,6050825252.mp3(audio)

 

13 Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence Podajmy sobie ręce:

a) „Zatańczmy” – zabawa taneczna przy piosence. Dziecko chodzi w różne strony pokoju, próbując śpiewać kolejne zwrotki piosenki. Podczas refrenu szybko robi w parach kółka (rodzic + dziecko). Para Obraca się podskokami przez osiem taktów. Przy powtórzeniu melodii refrenu staje przodem do partnerów i klaszcze w rytmie piosenki.

b) Nauka pierwszej zwrotki i refrenu piosenki.

 

14 W 80 dni dookoła świata – oglądanie bajki z przygodami Bolka i Lolka. Zwrócenie uwagi na wygląd dzieci na różnych kontynentach.

 

Bajka:

https://www.youtube.com/watch?v=IH7mCftV31A

 

15 „Kto pierwszy opłynie świat” – gra dydaktyczna.

Rodzic przygotowuje dwa pionki i kostkę do gry dla dzieci (dziecko + rodzic lub rodzeństwo). Dzieci samodzielnie w parach rysują trasę gry. Na niej umieszczają pola-premie i pola-pułapki. Jeżeli dzieci potrafią, mogą umieścić skróty. Zaczynają grę w parach. Wygrywa ten, kto pierwszy dojdzie do mety.

 

16 „Bańki mydlane” – zabawa z wykorzystaniem mydlin.

Rodzic przygotowuje dla dziecka słomki, wodę, pojemniki oraz mydło w płynie. Dziecko samodzielnie przygotowują roztwór, którym później bawi się w dowolny sposób.

 

17 „Gimnastyka buzi i języka – bańki mydlane”.

Dziecko nabiera powietrza do ust, wydymając policzki. Następnie palcami dotyka ich, powodując wypuszczenie powietrza z ust.

 

18 Medale i dyplomy.

 

ŻYCZENIA DLA MOTYLKÓW