Grupa III MOTYLKI

 

Jesteśmy grupą dzieci 5-6-letnich. Każdego dnia odkrywamy nasze  przedszkole,  do którego przychodzimy z wielką radością. Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Chętnie uczymy się wierszy, piosenek, tańców, malujemy, rysujemy i lepimy. Dużo radości sprawiają nam spacery, w trakcie których poznajemy otaczające nas środowisko oraz  zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii. Uczymy się poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów i dorosłych. Bardzo się cieszymy, że tworzymy taką wesołą, zgraną grupę. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając bajek.

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ PRZYJACIELA

 

Dzień Przyjaciela obchodzimy corocznie 9 czerwca. To jedno z najbardziej przyjemnych świąt w kalendarzu, w ramach których możemy podziękować swoim bliskim i znajomym za to, że są przy nas, wspierają i że nam pomagają.
Zapraszam do obejrzenia filmiku wykonanego przez p. Emilkę Skrodzką, zamieszczonego na naszym przedszkolnym facebooku.

 

 

 

NAD JEZIOREM

 

1 „Mieszkańcy jezior” – oglądanie ilustracji w książkach i albumach oraz obrazków zgromadzonych przez rodzica.

 Podawanie nazw zwierząt, roślin, czytanie ciekawostek.

 

Mieszkańcy jezior – film edukacyjny:

https://www.youtube.com/watch?v=hxrDjKbuoD4

 

2 „Wędrówka” – zabawa ruchowo-słuchowa.

Dziecko stoi przodem do rodzica, który rysuje w powietrzu wzór do rymowanki:

Wędrujemy raźno w góry, rodzic rysuje w powietrzu góry.

pod nogami mamy chmury. rodzic rysuje w powietrzu chmury.

Rodzic wykonuje ruchy kolejno: obiema rękami wyciągniętymi przed siebie ze złączonymi dłońmi, ręką wiodącą, drugą ręką, znowu ręką wiodącą, nogą na podłodze, nosem w powietrzu. Dziecko naśladuje wszystkie ruchy rodzica.

 

3 Ćwiczenia poranne:

1. „Basen” – dziecko stoi na dywanie. Na polecenie rodzica zaczyna maszerować w prawą stronę. Rodzic wydaje komendy, wymieniając różne style pływania. Dziecko naśladuje wymieniony styl, odpowiednio poruszając rękami, np. na hasło: Płyń kraulem do przodu! dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w przód, na hasło: Płyń kraulem do tyłu! Dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w tył, na hasło: Płyń żabką! dziecko wykonuje rękami ruch naśladujący pływanie żaby.

2. „Skok przez rzeczkę” – dziecko z szarf lub skakanek układa dwie równoległe linie w odległości 0,5 metra od siebie. Linie te mają imitować dwa brzegi rzeki. Dziecko i rodzic ustawiają się w szeregu na jednym brzegu rzeki. Każda osoba po kolei przeskakuje przez rzekę, starając się nie nadepnąć na szarfę.

3. „Marsz po górach” – dziecko stoi na dywanie, na sygnał rodzica maszeruje powoli w miejscu, udając, że wchodzą na stromą górę. Na hasło rodzica: Szczyt zdobyty! dziecko szybko biegnie w miejscu, udając, że zbiega z górki.

 

4 „Mieszkańcy jeziora” – rozwiązywanie zagadek.

Rodzic recytuje zagadki Tomasza Jabłońskiego (ryba, żaba, ślimak) i Beaty Gawrońskiej (rak), a dziecko rysuje rozwiązania.

 

Któż to mieszka w jeziorze: mała albo duża,

Ma ogonek, płetwy, nie chce się wynurzać. (ryba)

 

Cztery płaskie łapki, zielony mundurek,

Mówi „Re, re, kum, kum…”, na muchy poluje. (żaba)

 

Nosi dom na plecach, chociaż jest malutki,

Ma rogi na głowie, chociaż są króciutkie,

Jak się w muszli schowa, będzie miał sen błogi,

Jak chcesz go zawołać – daj sera w pierogi. (ślimak)

 

Ma pancerz, choć to nie rycerz.

Ma szczypce, choć to nie kowal.

Zawsze chodzi wiecie jak? Wspak! (rak)

 

Dziecko po narysowaniu zwierząt przeprowadza analizę głoskową ich nazw. Pod każdym obrazkiem rysuje tyle kółek, ile jest głosek w nazwie.

 

5 „Żabki w jeziorze” – zabawa oddechowa.

Rodzic rozkłada kawałek niebieskiego kartonu bądź materiału. Dziecko i rodzic siada dookoła niego. Dziecko i rodzic mają kilka drobnych kawałków papieru. Na hasło: Żabki do wody!  kładą kawałek papieru na podłodze i starają się wdmuchnąć go na niebieski materiał. Zabawę można zorganizować w formie zawodów: wygrywa osoba, które jako pierwsze wdmuchnie swoje papierki na materiał.

 

6 „Pak i rybki” – zabawa matematyczna.

Dziecko siedzi na dywanie,  ma talerzyk papierowy, na którym kładzie odliczone fasolki (dziecko ma ich 10 lub więcej) oraz prostokąty z okienkami z (fasolki i prostokąty z poprzednich zajęć).

Dziecko wykonuje polecenia rodzica:

- Połóż fasolki tak, by je było łatwo policzyć. Przelicz je od lewej do prawej. Przelicz je od prawej do lewej.

Następnie rodzic tworzy zadania-opowiadania, np.:

- Pak siedział nad jeziorem. Nagle przypłynęły dwie rybki, potem przypłynęły jeszcze trzy. Połóż tyle fasolek, ile przypłynęło ryb najpierw, a potem dołóż tyle fasolek, ile ryb przypłynęło później. Ile było razem ryb? Do tych ryb za chwilę przypłynęły jeszcze trzy ryby. Ile ryb razem widział Pak? Następnie odpłynęły dwie ryby. Ile ryb teraz widział Pak?

W ten sposób rodzic tworzy opowiadanie na dodawanie, a potem na odejmowanie. Dziecko wykonuje obliczenia za pomocą fasolek.

 

7 „Przejście przez rzekę” – zabawa z elementem skoku.

Na ziemi, w odległości dużego kroku, rozłożone są związane skakanki lub krążki. Wyznaczony jest początek przejścia. Dziecko ustawia się na linii startu. Dziecko wchodzi do pierwszej pętli i przeskakuje do kolejnych, aż przejdzie całą trasę.

 

8 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu:

a) „Wyścig żab” – dziecko ma nogi związane szarfami. Na sygnał skacze obunóż od startu do wyznaczonej mety.

b) „Powódź” – dziecko biega po wyznaczonym terenie. Na hasło: Powódź! Wspina się na drabinki, ławki itp. Na hasło: Koniec powodzi! znowu zaczyna biegać.

c) „Gol” – rodzic wyznacza lub ustawia bramkę. Rodzic jest bramkarzem. Dziecko stoi w wyznaczonym miejscu i stara się strzelić bramkarzowi gola.

 

9 „Wesoły rak” – zabawa plastyczna.

Praca plastyczna metodą origami według instrukcji:

https://wczesnoszkolni.pl/wp-content/uploads/2017/10/kolka-origami-rak.jpg

 

10 „Coś na h” – zabawa z kartą pracy.

Dzieci wycinają obrazek herbu z podpisem naklejają go na kartce, ustalają głoskę początkową h i rysują przedmioty / zwierzęta / owoce / warzywa, których nazwy zaczynają się tą głoską.

 

11„Raki” – zabawa na czworakach.

Dziecko stoi w przysiadzie podpartym. Na hasło: Raki idą na spacer! dziecko idzie do tyłu na czworakach. Na hasło: Raki na plaży! dziecko zatrzymuje się.

 

12 „Połów” – zabawa zręcznościowa.

Rodzic przygotowuje dziesięć sylwet ryb z tektury. Z przodu każdej umieszcza spinacz biurowy. Przygotowuje też wędkę (patyk, do którego przywiązany jest sznurek zakończony magnesem). Rodzi wkłada ryby do obręczy hula-hoop. Dziecko dostaje wędkę. Na sygnał dziecko stara się złowić jak najwięcej ryb.

 

13 Podróże – odpowiedź na pytanie rodzica „Co Ci się kojarzy ze słowem podróże?”.

 

14 Środki transportu – plansze edukacyjne.

Oglądanie plansz, nazywanie obrazków przedstawionych na planszach, dzielenie ich na sylaby, głoski, litery.

 

15 Karty pracy – środki transportu.

Wykonanie kart pracy.

 

16 Kolorowanki – środki transportu.

 

 

Dziś ŚWIATOWY DZIEŃ OCEANÓW


Pogoda nie sprzyja zabawom na powietrzu dlatego zapraszam Was do obejrzenia bajki o podwodnym świecie:
https://www.youtube.com/watch?v=OWs3kSEHnuo

Plansz edukacyjnych, z których dowiecie się ciekawostek o zwierzętach mieszkających w oceanie, wykonaniu kilku ćwiczeń ruchowych, a także kart pracy.

Miłej zabawy!

 

PLANSZE

 

CIEKAWOSTKI

 

KARTY RUCHOWE

 

WIERSZ

 

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE

 

KARTY PRACY

 

 

 

W GÓRACH

 

1 „Polskie krajobrazy” – oglądanie czasopism i albumów na temat krajobrazów Polski.

Podawanie nazw oglądanych krajobrazów, wskazywanie ich cech charakterystycznych.

 

 

2 „Wędrówka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Rodzic gra na wybranym instrumencie perkusyjnym rytm do biegu lub podskoków. Gdy Rodzic zagra rytm marszowy, dziecko maszeruje z jednoczesnym klaskaniem i recytacją tekstu Beaty Gawrońskiej:

Wędrujemy raźno w góry,

pod nogami mamy chmury.

 

3 Ćwiczenia poranne:

1. „Basen” – dziecko stoi na dywanie. Na polecenie rodzica zaczyna maszerować w prawą stronę. Rodzic wydaje komendy, wymieniając różne style pływania. Dziecko naśladuje wymieniony styl, odpowiednio poruszając rękami, np. na hasło: Płyń kraulem do przodu! dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w przód, na hasło: Płyń kraulem do tyłu! Dziecko wykonuje krążenia wyprostowanymi rękami w tył, na hasło: Płyń żabką! dziecko wykonuje rękami ruch naśladujący pływanie żaby.

2. „Skok przez rzeczkę” – dziecko z szarf lub skakanek układa dwie równoległe linie w odległości 0,5 metra od siebie. Linie te mają imitować dwa brzegi rzeki. Dziecko i rodzic ustawiają się w szeregu na jednym brzegu rzeki. Każda osoba po kolei przeskakuje przez rzekę, starając się nie nadepnąć na szarfę.

3. „Marsz po górach” – dziecko stoi na dywanie, na sygnał rodzica maszeruje powoli w miejscu, udając, że wchodzą na stromą górę. Na hasło rodzica: Szczyt zdobyty! dziecko szybko biegnie w miejscu, udając, że zbiega z górki.

 

4 „Góry” – wysłuchanie wiersza J. Porazińskiej. Rozmowa z dzieckiem.

Góry nasze, góry

Janina Porazińska

Góry nasze, góry!

Hale nasze, hale!

Kto was zna tak dobrze,

jako my, górale!

Góry nasze, góry!

Wy, wysokie szczyty!

Kto was przewędrował?

Góral rodowity.

Rodzic zadaje dziecku pytania o znaczenie pojęć: hale, góral, szczyt. Rodzic rozwija mapę Polski, na której dziecko odszukuje góry, określa kierunek (na dole mapy). Rodzic lub dziecko, które potrafi czytać, odczytuje nazwy pasm górskich, np. Karpaty, Sudety, Tatry.

 Następnie Rodzic zadaje dziecku pytania:

- Po czym poznamy, że na pewno jesteśmy w górach?;

- Jak nazywamy potocznie mieszkańców gór?;

- Jak nazywa się łąka w górach?;

-  Jak nazywa się wędzony ser owczy?;

- W jaki sposób można w górach spędzać wakacje, co można robić?;

- Jakie zwierzęta można niekiedy zobaczyć podczas górskich wędrówek?.

 

 

5 „Skoki kozicy” – zabawa z elementem skoku.

Rodzic układa szesnaście kółek gimnastycznych w czterech rzędach i szeregach. Dziecko wskakuje obunóż do wybranego pola, a następnie porusza się skokami obunóż w kierunku podanym przez inne rodzica, np. jedno pole w lewo, dwa pola w prawo, jedno pole do tyłu itd.

 

6 Piosenka do walizek i plecaków – osłuchanie z piosenką.

Piosenka do walizek i plecaków

sł. Dorota Gellner

muz. Barbara Kolago

Mam kartkę niewielką

i pędzel malutki,

namaluję na papierze

kolorowe nutki.

Ref.: Dla dziewczynek i chłopaków,

do walizek i plecaków,

na Mazury i pod chmury,

nad jeziora albo w góry.

Z tych nutek ułożę

tęczową piosenkę,

refren będzie w niej wesoły,

zwrotki uśmiechnięte.

Ref.: Dla dziewczynek i chłopaków...

Zabawy rytmiczne do piosenki.

 

Piosenka:

http://chomikuj.pl/edycja_kopiuj_wklej/5+latki/35+Piosenka+do+walizek+i+plecak*c3*b3w,1409336727.mp3(audio)

 

1) Aktywne słuchanie piosenki. Podczas słuchania zwrotki dziecko stoi i rysuje w powietrzu owale. Podczas refrenu – wędruje w dowolnym kierunku i klaszcze.

 

2) Nauka słów piosenki. Dziecko stoi na dywanie. Rodzic recytuje frazami

tekst piosenki z jednoczesnym wykonywaniem ruchów:

Mam kartkę niewielką Rysowanie przed sobą obiema rękami prostokąta.

i pędzel malutki, Ruchy obiema rękami z góry na dół i z dołu do góry.

namaluję na papierze kolorowe nutki. Rysowanie ręką wiodącą czterech ćwierćnut.

Ref.: Dla dziewczynek i chłopaków, Pokazywanie na siebie i na kolegów.

do walizek i plecaków, Wyciągnięcie rąk przed siebie, zaciśnięcie dłoni w pięści.

na Mazury i pod chmury, Machanie nad głową prostymi rękami w prawo i lewo.

nad jeziora albo w góry. Rysowanie przed sobą linii łamanej.

Z tych nutek ułożę tęczową piosenkę, Rysowanie nad głową obiema rękami

łuku, od strony lewej do prawej.

refren będzie w niej wesoły, Kręcenie rękami nad głową „wiatraczków”.

zwrotki uśmiechnięte. Rysowanie przed swoją twarzą uśmiechu.

 

3) Dziecko śpiewa piosenkę z jednoczesnym wykonywaniem ruchów.

 

7 „Tropimy głoskę h” – zabawy słuchowe.

Dziecko wyszukuje w pokoju lub wymyślają przedmioty / zwierzęta / owoce / warzywa, których nazwy zaczynają się głoską h.

 

Poznajemy H:

- zapoznanie z planszą z hulajnogą: co jest  narysowane na planszy, na jaką głoskę się zaczyna, podziel na sylaby, podziel na głoski, co się zaczyna na h?

Dziś poznajemy h – zapoznanie z wyglądem litery pisanej i drukowanej.

 

 

Następnie wykonanie kart pracy h H:

 

 

Zadanie dodatkowe – słuchanie i nauka rymowanki Hela hamak zawiesiła…,

Hela hamak zawiesiła

i się na nim położyła.

Hopsa, hopsa, dana, dana,

ta zabawa jest udana.

 

8 „Biwak”, „Skąd się bierze wełna” – układanie historyjek obrazkowych.

Wycinanie elementów historyjki obrazkowej, wklejanie w odpowiedniej kolejności. Opowiadanie o zdarzeniach.

 

 

9 „Przekładanie kamieni” – zabawa ruchowa z piłką.

Dziecko stoi w parze z rodzicem w rozkroku, ustawieni są do siebie plecami. Dziecko trzyma piłkę i podaje ją partnerowi nad głową. Rodzic z pary odbiera ją i podaje dołem, między nogami. Zabawa powtórzona jest kilka razy. Następnie rodzic wprowadza utrudnienie – zmianę tempa.

 

10 „Idź za przewodnikiem” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic rozkłada na dywanie szlak ze skakanek lub szarf i zaznacza początek oraz koniec. Dziecko dobierają się w pary z bratem/siostrą lub rodzicem. Jedno dziecko z pary ma zawiązane oczy, staje za swoim bratem/siostrą, kładzie mu ręce na ramionach. Dziecko z przodu idzie tak, by dojść do końca, uprzedza kolegę z tyłu, co będą robić, np.: Idziemy do przodu!; Skręcamy w lewo!; Skręcamy w prawo!. Uwaga: dla szybszego przebiegu zabawy można ułożyć kilka szlaków.

 

11 Piosenka do walizek i plecaków – utrwalenie znajomości piosenki.

Dziecko śpiewa piosenkę indywidualnie.

 

12 Gdzie jedziemy na wakacje – dziecko podaje propozycje odpowiedzi.

Oglądanie i omawianie plansz z ilustracjami.

 

13 Co robimy na wakacjach – oglądanie i omawianie plansz edukacyjnych.

 

Plany na wakacje.

 

14 Karty pracy – wakacje.

 

Kodowanie

 

Co kojarzy Ci się z górami, morzem, lasem, jeziorem, placem zabaw, sklepem, miastem, wsią?, połącz obrazki.

 

 

 

TYDZIEŃ OD: 08.06 DO 12.06

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WAKACJE TUŻ -TUŻ

 

TEMATY:

   1 W górach

   2 Nad jeziorem

   3 Nad morzem

   4 Boże Ciało - Święto

   5 Nad rzeką | Przy ognisku

 

NAUKA ZDALNA – STRONA MINISTERIALNA

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/piekna-nasza-polska-cala

 

Piękna nasza Polska cała

Dziecko pozna mapę Polski, zdobędzie wiedzę o regionach Polski oraz o ukształtowaniu powierzchni. Powtórzy wybrane nazwy miast, rzek, morza i gór. Dowie się, czym jest Park Narodowy i czym różni się od parku miejskiego. Utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiąże proste zadania matematyczne. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, samodzielnie i wspólnie z rodzicami.

Scenariusz zajęć

·         W siedmiomilowych butach przez Polskę 

·         Od morza aż do Tatr

Karty pracy

·         Nazwy miast  

·         Polska – karty pracy 

·         Polskie krajobrazy

Powtórz litery

·         Kolorowy alfabet

·         Alfabet

·         Policz

Poćwicz czytanie

·         Modele wyrazów

·         Sylaby

Posłuchaj wiersza

·         “Siedmiomilowe buty”  

·         “Kłótnia rzek”

Obejrzyj film

·         “Wędrówki Pyzy”, odc. “Władca wydm”

·         “Wędrówki Pyzy”, odc. “Toruńskie igraszki” 

·         Krajobrazy Polski

Wykonaj prosty eksperyment!

·         Eksperymenty dla dzieci

Sprawdź swoją pamięć

·         Co jest głośne? Co jest ciche?

Zagraj, pokoloruj

·         Krajobraz nadmorski

·         Haft kaszubski

Rozwiąż quizy i zagadki

·         O jakim mieście mowa?

·         Mówią o mnie, że…

Obejrzyj program telewizyjny

·         “Zakochaj się w Polsce”, odc. “Żywe Muzeum Piernika w Toruniu” 

·         “ABC wszystko wie”

Poczytaj mi, mamo

·         A to ci dopiero! Co pomalowano w kwiaty?

Zagraj w grę

·         Podróż z przygodami po zabytkach i ciekawych miejscach Polski

Zrób to sam

·         Kukiełki

Policz, oblicz, porównaj

·         Policz

·         Dobrze czy na opak

·         Sprawdź się

·         Nazwij kształty

·         Policz

Obejrzyj animacje

·         O powstaniu Wisły

·         Parki Narodowe w Polsce

·         Jaskinia Raj

·         Szlak Orlich Gniazd

Wirtualna wycieczka

·         Nad morzem

·         Bieszczady

·         Tatry

Posłuchaj opowiadania

·         “Co robić? Wesoły Ryjek powraca”

Poćwicz język angielski

·         Cyfry

·         Alfabet

Ćwicz, graj i baw się

·         Wielkie dzieła małych rąk

·         Kto jak skacze

·         Równowaga

Śpiewaj z innymi

·         Polska

·         Podróże małe i duże

·         Piosenka młodych odkrywców

Posłuchaj i opowiedz

·         W górach

·         Wycieczka po Polsce

Posłuchaj audycji radiowej

·         “Wizyta w Bałtowie”

·         “Tajemnice Wieliczki”

Zaproś rodziców do wspólnego działania

·         Czy znasz…?

·         Kreatywne pomysły

Inspiracje

·         Zabawy ruchowe z dzieckiem

·         Kodowanie – Zabawy dla rodziców i dzieci 

·         Gry i zabawy matematyczne