BEZPIECZEŃSTWO

 

1 „Zabawki w plecaku” – zabawa słuchowa.

Dziecko losuje obrazki przedstawiające różne przedmioty: namiot, łódkę, wiosło, łopatkę, grabki, foremkę, okulary itp. Nie pokazuje ich. Dzieci wstaje i mówi: W moim plecaku mam o-k-u-l-a-r-y. Rodzic mówi, co dziecko ma w plecaku.

 

 

2 „Letnie motyle” – zabawa ruchowa.

Dziecko stoi przodem do rodzica. Dziecko wyciąga przed siebie proste ręce ze złączonymi dłońmi. To samo robi rodzic. Przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej rodzic zaczyna rysować leniwą ósemkę. Dziecko naśladuje prezentowane ruchy.

 

3 Zestaw ćwiczeń porannych.

1. „W góry lub nad morze” – dziecko swobodnie maszeruje po pokoju. Na hasło: W góry! dziecko naśladuje marsz po górach lub wspinaczkę – wysoko unosi kolana i wyciąga ręce w górę. Na hasło: Nad morze! dziecko naśladuje ruchy pływaka.

2. „Tęczowy most” – dziecko ustawia się za rodzicem z nogami w szerokim rozkroku, tworząc pociąg. Ostatnia osoba z rzędu musi przejść przez most – na czworakach, pod nogami – i ustawić się na początku rzędu. Wtedy kolejna osoba z końca rzędu przechodzi przez most i ustawia się z przodu.

3. „Pakujemy się na biwak” – zabawa uspokajająca. Dziecko siedzi na dywanie w siadzie skrzyżnym, z prostymi plecami, dłońmi na kolanach. Wymienia jak najwięcej rzeczy, którą należy zabrać na biwak do lasu.

 

4 „Bezpieczne wakacje” – rozmowa z dziećmi.

Rodzic dzieli arkusz szarego papieru na trzy kolumny. W pierwszej rysuje symbol wody, w drugiej – gór, w trzeciej – miasta. Prosi dziecko, by zastanowiło się nad tym, jak należy się zachowywać nad morzem, jeziorem, rzeką, stawem, w górach lub w dużym mieście, żeby wakacje były bezpieczne. Gdy dziecko się zastanowi, podaje swoje pomysły dla każdego miejsca oddzielnie (woda, góry, miasto). Następnie dziecko idzie do stolika i w jak najprostszy sposób rysuje to, co wymyśliło. Później kartki z rysunkami dziecka przyklejane są na szary papier we właściwych kolumnach. W ten sposób powstaje Kodeks bezpiecznych wakacji.

 

5 „Bezpieczne wakacje” – oglądanie i omawianie plansz edukacyjnych na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

6 „Przejdź bezpiecznie” – zabawa ruchowa.

Rodzic robi w pokoju tor przeszkód. Mogą to być np. 3–4 krzesełka ustawione w odległości ok. 1 m od siebie. Rodzic zapowiada, że dziecko będzie miało bardzo odpowiedzialne zadanie – bezpieczne przeprowadzenie drugiej osoby, która nic nie widzi, po pomoście na drugą stronę jeziora. Ale ten pomost skręca raz w prawo, raz w lewo. Dlatego dziecko będzie musiało podpowiedzieć drugiemu rodzicowi jak ma iść. Rodzic z zawiązanymi oczami staje na początku toru przeszkód, a dziecko prowadzi je, podając polecenia: W lewo!; W prawo!.

 

7 Omówienie planszy z przeciwieństwami, wykonanie kart pracy.

Plansze edukacyjne przeciwieństwa

 

Karty pracy przeciwieństwa

 

8 „Przez dziurę w płocie” – zabawa ruchowa.

Rodzice trzymają dwa kijki gimnastyczne lub dwie skakanki w odległości około 50 cm od siebie: jeden przyrząd nad ziemią, drugi na wysokości tułowia. Dziecko ma przejść pomiędzy kijkami lub skakankami tak, by ich nie dotknąć.

 

9 Do widzenia, przedszkole – nauka piosenki.

Piosenka:

https://chomikuj.pl/ela.r/piosenki+do+przedszkola/pobrane/37+-+Do+widzenia*2c+przedszkole+(2_36),5209864607.mp3(audio)

 

Do widzenia, przedszkole

sł. Zofia Holska-Albekier

muz. Krystyna Kwiatkowska

Gdy szedł wrzesień

przez zielony las

w deszczu z parasolem,

wszystkie dzieci

wtedy pierwszy raz

witały przedszkole.

Ref.: Podajemy ręce

do zabawy w kole,

przy naszej piosence witamy przedszkole

oraz naszą panią, lalki, piłki, misie,

witamy już dzisiaj,

witamy!

Przyszła zima,

zagrał mroźny wiatr,

gwiżdże już na polach.

Sypnął śniegiem, pozostawił ślad

w drodze do przedszkola.

Ref.: Podajemy ręce

do zabawy w kole,

przy naszej piosence wesoło w przedszkolu.

Jest i nasza pani, lalki, piłki, misie,

zabawa to dzisiaj,

zabawa!

Już jaskółka, czarno-biały ptak

gniazdo ma w stodole.

Wkoło zieleń, to już wiosny znak,

czas żegnać przedszkole.

Ref.: Podajemy ręce

do zabawy w kole,

przy naszej piosence żegnamy przedszkole

oraz naszą panią, lalki, piłki, misie,

żegnamy już dzisiaj,

żegnamy!

 

Zabawy rytmiczne do piosenki.

a) Dziecko siedzi na dywanie obok rodzica. Słuchając piosenki, dziecko wraz z rodzicem „chodzi” palcami po swoich udach w różne strony. Podczas refrenu rodzic z dzieckiem łączą obie dłonie i klaszczą jedynie palcami (dłonie pozostają cały czas złączone).

b) Wspólne wyklaskiwanie rytmu piosenki z jednoczesnym mówieniem jej tekstu. Rodzic wybiera kilka fraz z piosenki. Odtwarza jej rytm z jednoczesnym recytowaniem odpowiadających mu słów. Dziecko powtarza ją za rodzicem.

c) Rodzic recytuje tekst piosenki frazami z zachowaniem rytmu. Dziecko powtarza. Kolejne powtórzenia tekstu następują z recytacją: szeptem; głośno; jedna fraza szeptem, druga głośno i tak na zmianę; Na koniec wszyscy śpiewa piosenkę z pomocą nagrania.

 

10 „Podróż” – zabawa plastyczna.

 Dziecko otrzymuje dwie kartki A4. Jedną z nich składa na pół i wydziera okno – ma zostać ramka o szerokości około 4 cm. Po otwarciu kartki w środku jest dziura w kształcie prostokąta. Na drugiej kartce dziecko maluje farbami widok z okna pociągu. Po wyschnięciu pracy rodzic nakleja pierwszą kartkę z dziurą na drugą (z rysunkiem) i łączy ze sobą prace tak, by powstał pociąg. Rodzic może zrobić lokomotywę. Dziecko odrysowuje koła od szablonu, wycina je i przykleja pod swoim wagonikiem. Dziecko może takich rysunków zrobić więcej, wtedy pociąg będzie dłuższy.

 

11 „Rekin” – zabawa bieżna.

Po jednej stronie pokoju stoi rodzic, po drugiej stronie stoi dziecko-rybka, a z boku –drugi rodzic- -rekin. Rodzic i dziecko-rybka przeprowadzają dialog:

R.: Rybki do domu.

D.: Boimy się.

R.: Czego?

D.: Rekina złego.

R.: Płyńcie, rybki, do domu.

Dziecko-rybka biegnie, a rodzic-rekin je łapie. Rybka, jeśli zostanie złapane, staje się rekinem.

 

12 Do widzenia, przedszkole – utrwalenie piosenki.

Dziecko śpiewa piosenkę. Wymyśla ruchy do tekstu piosenki, rodzic je naśladuje.